Hlavní obsah

nepřímý

Přídavné jméno

  1. (uskutečněný prostřednictvím) indirect/-ecte, médiat/-iate, détourné/-éeling. nepřímá řečdiscours/style indirectling. nepřímá otázkainterrogation indirectemat. nepřímá úměrnostraison f inverseekon. nepřímé daněimpôts m pl indirects
  2. (vyhýbavý, zastřený) indirect/-ecte, détourné/-ée
  3. (odchylující se od směru) indirect/-ecte, détourné/-ée

Vyskytuje se v

daň: přímá daňimpôt direct

kop: přímý volný kopcoup franc

otázka: nepřímá otázkainterrogation indirecte

předmět: ling. předmět přímý/nepřímýcomplément (d'objet) direct/indirect

přenos: přímý přenos/přenos ze záznamuretransmission en direct/en différé

přímý: úhel přímýangle plat

přímý: mat. přímá úměrnostraison directe

přímý: mat. přímý úhelangle plat

přímý: ling. předmět přímýcomplément (d'objet) direct

přímý: ekon. přímá daňimpôt direct

přímý: přímý přenosretransmission en direct

přímý: přímá linkaligne directe

závislost: přímá závislostraison directe

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelangle aigu/obtus/droit/plat

attribution: complément d'attributionnepřímý předmět

direct: impôt directpřímá daň

direct: complément (d'objet) directpředmět přímý

direct: discours directpřímá řeč

indirect: ling. interrogation indirectenepřímá otázka

indirect: ling. discours indirectnepřímá řeč

indirect: ling. complément d'objet indirectnepřímý předmět

plat: geom. angle platúhel přímý

style: style direct/indirectpřímá/nepřímá řeč

angle: angle plat/aigu/obtus/droitpřímý/ostrý/tupý/pravý úhel

émission: émission en directpřímý přenos

régime: régime directpředmět přímý

franc: franc du collierpřímý v jednání

oblique: ling. cas obliquesnepřímý pád

oblique: ling. discours obliquenepřímá řeč

pièce: être fait d'une seule piècebýt z jednoho kusu, přen. být přímý, být těžkopádný