Hlavní obsah

nepřímý

Přídavné jméno

  1. (uskutečněný prostřednictvím) indirect/-ecte, médiat/-iate, détourné/-éeling. nepřímá řečdiscours/style indirectling. nepřímá otázkainterrogation indirectemat. nepřímá úměrnostraison f inverseekon. nepřímé daněimpôts m pl indirects
  2. (vyhýbavý, zastřený) indirect/-ecte, détourné/-ée
  3. (odchylující se od směru) indirect/-ecte, détourné/-ée

Vyskytuje se v

daň: impôt directpřímá daň

kop: coup francpřímý volný kop

otázka: interrogation indirectenepřímá otázka

předmět: complément (d'objet) direct/indirectling. předmět přímý/nepřímý

přenos: retransmission en direct/en différépřímý přenos/přenos ze záznamu

přímý: angle platúhel přímý

závislost: raison directepřímá závislost

úhel: angle aigu/obtus/droit/platgeom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhel

attribution: complément d'attributionnepřímý předmět

direct: impôt directpřímá daň

indirect: ling. interrogation indirectenepřímá otázka

plat: geom. angle platúhel přímý

style: style direct/indirectpřímá/nepřímá řeč

angle: angle plat/aigu/obtus/droitpřímý/ostrý/tupý/pravý úhel

émission: émission en directpřímý přenos

régime: régime directpředmět přímý

franc: franc du collierpřímý v jednání

oblique: ling. cas obliquesnepřímý pád

pièce: être fait d'une seule piècebýt z jednoho kusu, přen. být přímý, být těžkopádný

nepřímý: discours/style indirectling. nepřímá řeč