Hlavní obsah

úhel

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (část roviny) angle mgeom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelangle aigu/obtus/droit/plat
  2. přen.(hledisko) angle m, point m de vue, perspective f

Vyskytuje se v

odraz: angle de réflexionúhel odrazu

ostrý: angle aigugeom. ostrý úhel

pohled: C'est une façon de voir.Je to úhel pohledu.

prostorový: angle solideprostorový úhel

přímý: angle platúhel přímý

tupý: angle obtusgeom. tupý úhel

velikost: ouverture d'un anglevelikost úhlu

vnější: angle externegeom. vnější úhel

vnitřní: angle internegeom. vnitřní úhel

vrcholový: angles opposés par le sommetvrcholové úhly

aigu: angle aiguostrý úhel

correspondant: geom. angles correspondantssouhlasné úhly

coupe: tech. angle de coupeúhel řezu, řezný úhel

droit: angle droitpravý úhel

externe: angles externesvnější úhly

façon: C'est une façon de voir.Je to úhel pohledu.

interne: mat. angle internevnitřní úhel

obtus: geom. angle obtustupý úhel

opposé: geom. angles opposés par le sommetvrcholové úhly

optique: angle optiquezorný úhel

plat: geom. angle platúhel přímý

réflexion: angle de réflexionúhel odrazu

réfraction: angle de réfractionúhel lomu

rentrant: angle rentrantkonkávní úhel

vue: point de vueúhel pohledu

angle: angle rentrantnekonvexní úhel

vif: angles vifsostré úhly

úhel: angle aigu/obtus/droit/platgeom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhel