Hlavní obsah

opposé [ɔpoze]

Předložka

  • à l'opposé de qqn/qqch na rozdíl od koho/čeho

Vyskytuje se v

opposer: à qqn/qqch stavět se proti, být proti komu/čemus'opposer

diamétralement: diametrálně odlišný, protichůdnýdiamétralement opposés

břeh: na protějším břehusur la rive opposée

odpůrce: odpůrce režimuopposant au régime

opačný: opačný směrsens opposé, contresens

směr: opačný směrsens opposé

vrcholový: vrcholové úhlyangles opposés par le sommet

význam: slova opačného významumots de sens opposé/contraire

stavět se: stavět se proti komu/čemus'opposer à qqn/qqch

pól: stát na opačném póluêtre du point de vue opposé

opposé: naprotià l'opposé