Hlavní obsah

opposer [ɔpoze]

Vyskytuje se v

opposé: bot. feuilles opposéesvstřícné listy

diamétralement: diamétralement opposésdiametrálně odlišný, protichůdný

břeh: sur la rive opposéena protějším břehu

odpůrce: opposant au régimeodpůrce režimu

opačný: sens opposé, contresens opačný směr

směr: sens opposéopačný směr

vrcholový: angles opposés par le sommetvrcholové úhly

význam: mots de sens opposé/contraireslova opačného významu

stavět se: s'opposer à qqn/qqchstavět se proti komu/čemu

pól: être du point de vue opposéstát na opačném pólu

opposer: Je m'y oppose formellement.Jsem zásadně proti tomu.