Hlavní obsah

opposé [ɔpoze]

Předložka

  • à l'opposé de qqn/qqch na rozdíl od koho/čeho

Vyskytuje se v

opposer: s'opposerà qqn/qqch stavět se proti, být proti komu/čemu

diamétralement: diamétralement opposésdiametrálně odlišný, protichůdný

břeh: sur la rive opposéena protějším břehu

odpůrce: opposant au régimeodpůrce režimu

opačný: sens opposé, contresens opačný směr

směr: sens opposéopačný směr

vrcholový: angles opposés par le sommetvrcholové úhly

význam: mots de sens opposé/contraireslova opačného významu

stavět se: s'opposer à qqn/qqchstavět se proti komu/čemu

pól: être du point de vue opposéstát na opačném pólu

opposé: à l'opposénaproti