Hlavní obsah

contre [kɔ̃tʀ]

Předložka

Vyskytuje se v

battre: battre contreqqch narážet, bušit, bubnovat do čeho

contre-courant: à contre-courantproti proudu

contre-jour: à contre-jourproti světlu

contre-pied: à contre-piedobráceně, opačně

gré: contre le gréde qqn proti vůli koho

assurance: assurance contre les accidentsúrazové pojištění

bouder: bouder contre son ventretrucovat s jídlem, z trucu nejíst

ci: ci-contrenaproti, vedle na stránce

contre-pied: prendre le contre-pied de qqchudělat pravý opak čeho

dresser: dresser une échelle contre un murpřistavit žebřík ke zdi

fortune: faire contre mauvaise fortune bon cœurumět snášet rány osudu, smířit se s osudem

incendie: assurance contre l'incendiepojištění proti požáru

indiqué: contre-indiquékontraindikovaný

montre: sport. (course) contre-la-montre závod na čas

par: par contrenaopak

peser: peser le pour et le contrezvážit (důvody) pro a proti

sirop: sirop contre la touxsirup proti kašli

x: plainte contre Xstížnost proti X

appuyer: appuyer une échelle contre un muropřít žebřík o stěnu

assurer: assurer sa voiture contre le volpojistit si auto proti krádeži

contre-haut (en): maison en contre-haut d'une routedům nad cestou

contre-pied: sport. prendre à contre-piedoklamat protihráče

examiner: examiner le pour et le contrezvážit pro a proti

envers: envers et contre tousnavzdory a proti všem

marée: contre vents et maréespřes všechny překážky, navzdory všemu

mur: se cogner/se taper la tête contre les murschtít prorazit hlavou zeď

révolter: se révolter contre le destinbouřit se proti osudu

bojovat: bojovat se smrtílutter contre la mort

lék: lék proti nachlazení/na kašelremède/médicament contre le rhume/la toux

matice: pojistná maticecontre-écrou

očekávání: proti všemu očekávánícontre toute attente

odveta: odveta proti sousednímu státureprésailles contre un État voisin

pojištěný: být pojištěný proti krádežiêtre couvert contre le vol

pravý: udělat pravý opak čehoprendre le contre-pied de qqch

pro: důvody pro a protiraisons pour et contre

proud: plavat proti proudunager contre le courant

rvát se: rvát se se životemse débattre contre les difficultés de la vie

sirup: sirup proti kašlisirop contre la toux

vítr: jít proti větrumarcher contre le vent

vůle: proti své vůlicontre son gré, à son corps défendant

výslech: křížový výslechcontre-interrogatoire

závod: závod na čas, přen. závod s časemcourse contre la montre

zvyklost: jednat proti ustáleným zvyklostemaller à contre-courant

být: být pro/protiêtre pour/contre

dobírka: poslat co na dobírkuenvoyer qqch contre remboursement

měnit: měnit koruny za eurachanger des couronnes contre des euros

naproti: naproti tomupar contre, en revanche

pojištění: zdravotní/úrazové pojištěníassurance de santé/contre les accidents

pokud: Pokud jde o mě, nejsem proti.En ce qui me concerne, je ne suis pas contre.

proti: jednat proti komu/čemuagir contre qqn/qqch