Hlavní obsah

contre [kɔ̃tʀ]

Předložka

Vyskytuje se v

contre: par contrezato, naopak, naproti tomu

contre-courant: à contre-courantproti proudu

contre-jour: à contre-jourproti světlu

contre-pied: à contre-piedobráceně, opačně

gré: contre le gréde qqn proti vůli koho

assurance: assurance contre les accidentsúrazové pojištění

bouder: bouder contre son ventretrucovat s jídlem, z trucu nejíst

ci: ci-contrenaproti, vedle na stránce

dresser: dresser une échelle contre un murpřistavit žebřík ke zdi

fortune: faire contre mauvaise fortune bon cœurumět snášet rány osudu, smířit se s osudem

incendie: assurance contre l'incendiepojištění proti požáru

indiqué: contre-indiquékontraindikovaný

montre: sport. (course) contre-la-montre závod na čas

par: par contrenaopak

peser: peser le pour et le contrezvážit (důvody) pro a proti

sirop: sirop contre la touxsirup proti kašli

x: plainte contre Xstížnost proti X

appuyer: appuyer une échelle contre un muropřít žebřík o stěnu

assurer: assurer sa voiture contre le volpojistit si auto proti krádeži

contre-haut (en): maison en contre-haut d'une routedům nad cestou

examiner: examiner le pour et le contrezvážit pro a proti

envers: envers et contre tousnavzdory a proti všem

marée: contre vents et maréespřes všechny překážky, navzdory všemu

mur: se cogner/se taper la tête contre les murschtít prorazit hlavou zeď

révolter: se révolter contre le destinbouřit se proti osudu

bojovat: lutter contre la mortbojovat se smrtí

lék: remède/médicament contre le rhume/la touxlék proti nachlazení/na kašel

matice: contre-écrou pojistná matice

očekávání: contre toute attenteproti všemu očekávání

odveta: représailles contre un État voisinodveta proti sousednímu státu

pojištěný: être couvert contre le volbýt pojištěný proti krádeži

pravý: prendre le contre-pied de qqchudělat pravý opak čeho

pro: raisons pour et contredůvody pro a proti

proud: nager contre le courantplavat proti proudu

rvát se: se débattre contre les difficultés de la viervát se se životem

sirup: sirop contre la touxsirup proti kašli

vítr: marcher contre le ventjít proti větru

vůle: contre son gré, à son corps défendantproti své vůli

výslech: contre-interrogatoire křížový výslech

závod: course contre la montrezávod na čas, přen. závod s časem

zvyklost: aller à contre-courantjednat proti ustáleným zvyklostem

být: être pour/contrebýt pro/proti

dobírka: envoyer qqch contre remboursementposlat co na dobírku

měnit: changer des couronnes contre des eurosměnit koruny za eura

naproti: par contre, en revanchenaproti tomu

battre: battre contreqqch narážet, bušit, bubnovat do čeho

pojištění: assurance de santé/contre les accidentszdravotní/úrazové pojištění

pokud: En ce qui me concerne, je ne suis pas contre.Pokud jde o mě, nejsem proti.

proti: agir contre qqn/qqchjednat proti komu/čemu

protisměr: à contre-voiev protisměru

směnit: changer des couronnes contre des eurossměnit koruny za eura

úrazový: assurance contre les accidentsfin. úrazové pojištění

zvážit: examiner le pour et le contrezvážit pro a proti

bouchat: se taper la tête contre le murbouchat hlavou do zdi zoufalstvím, nerozhodností

mlýn: se battre contre des moulins à ventbojovat s větrnými mlýny

okap: changer un cheval borgne contre un aveuglepřijít z deště pod okap

prorazit: Il ne faut pas donner de la tête contre un mur.Hlavou zeď neprorazíš.