Hlavní obsah

pokud

Spojka

  1. (jestliže) si
  2. (co se týče) quant à, en ce qui concernePokud jde o mě, nejsem proti.En ce qui me concerne, je ne suis pas contre.

Vyskytuje se v

potud: pokud - potud, dokud - potudtak dlouho tant que

hodně: (pokud možno) co nejvíc(e)autant que possible

možno: pokud možnoautant que possible

jít: Pokud jde o mně...Quant à moi..., En ce qui me concerne...

možná: Pokud možná ještě dnes.Encore aujourd'hui si (c'est) possible.

connaissance: Pokud vím...À ma connaissance...

part: pokud jde o mne, co se mě týká, já sámpour ma part

possible: pokud možno, co nejvíc(e)autant que possible

pour: Pokud jde o mne, myslím (si), že...Pour moi, je pense que...

si: Pokud..., Jestliže je pravda, že..., Jestliže vskutku...Si tant est que...

sujet: ve věci koho/čeho, pokud jde o koho/coau sujet de qqn/qqch

autant: pokud možnoautant que possible

négatif: pokud ne, v případě, že ne, v záporném případědans la négative

pokud: Pokud jde o mě, nejsem proti.En ce qui me concerne, je ne suis pas contre.