Hlavní obsah

pro

Předložka

  1. (v čí prospěch, na čí podporu) pourdůvody pro a protiraisons f pl pour et contre
  2. (vyjadřuje účel, cíl) pour, en vue dejít pro chlebaaller chercher du paindopr. stezka pro chodcechemin m réservé aux piétonslit. umění pro uměníl'art pour l'art
  3. (kvůli) pour, à cause depro nic za nicpour rien
  4. (pokud jde o) pour
  5. (vyjadřuje omezení časem, okolnostmi) pourpro začátekpour commencer

Vyskytuje se v

beauté: smysl pro krásusentiment de la beauté

buvable: = lahvička s lékem pro orální užitífarm. ampoule buvable

cahier: sešit pro psaní nanečistocahier de brouillon

cargo: = loď pro dopravu nákladů i osobcargo mixte

chambre: pokoj pro hostychambre d'amis

changer: pro změnu iron., jako obvyklepour changer

colonne: = sloup pro nalepování plakátů v Pařížicolonne Morris

équité: mít smysl pro spravedlnostavoir le sens de l'équité

facture: facture pro formaproforma faktura

fin: pro všechny případyà toutes fins utiles

incompatibilité: rozvod pro nepřekonatelný odpordivorce pour incompatibilité d'humeur

indicatif: pro informacià titre indicatif

neige: lyžařský vlak, speciální vlak pro lyžařetrains de neige

numéro: = telefonní linka pro bezplatná volánínuméro vert

par: kvůli čemu, pro co, čímde par qqch

parti: postavit se na čí stranu, zastat se koho, rozhodnout se pro kohose mettre du parti, prendre le parti de qqn

peser: zvážit (důvody) pro a protipeser le pour et le contre

poupée: pro panenky maličkýde poupée

pour: umění pro uměníl'art pour l'art

précaution: pro jistotu, z opatrnostipar précaution

scène: zdramatizovat, upravit pro divadloporter à la scène, adapter pour la scène

secours: jít pro pomocaller chercher du secours

tout: holka pro všechnobonne à tout faire

y: Pro nikoho nejsem doma.Je n'y suis (chez moi) pour personne.

zone: území (výhledově) určené pro zástavbuzone d'aménagement différé Z. A. D.

aéré: ozdravovna (pro děti)centre aéré

appliquer: Pravidlo platí pro následující případy.La règle s'applique aux cas suivants.

assurer: Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.Sa conduite passée nous assure de l'avenir.

déclarer: vyslovit se pro kandidátase déclarer pour un candidat

examiner: zvážit pro a protiexaminer le pour et le contre

fâcher: rozhněvat se pro nic za nicse fâcher pour un rien

piéton: přechod pro chodcepassage pour piétons

reconnaître: To je pro něj typické., V tom ho poznávám., To je celý on.Je le reconnais bien là.

rengainer: nechat si kompliment pro seberengainer son compliment

réservé: místa (vyhrazená) pro invalidyplaces réservées aux handicapés

sauver: riskovat svůj život pro záchranu kohorisquer sa vie pour sauver qqn

sens: smysl pro humorsens de l'humour

tant: Tím hůř pro tebe., Tvoje škoda.Tant pis pour toi.

voilà: To je pro vás.Voilà pour vous.

acquit: pro klid svědomí, pro uklidnění, pro jistotupar acquit de conscience

ballon: balonek pro určování hladiny alkoholuballon d'alcootest

beau: pro čí krásné očipour les beaux yeux de qqn

botte: jen tak, pro nic za nicà propos de bottes

bouillie: To je pro kočku.hovor. C'est de la bouillie pour les chats.

corde: Pro něho je i kulky škoda.Il ne vaut pas la corde pour le pendre.

coutume: Pro jednou nebude zle.Une fois n'est pas coutume.

dix: pro jedno kvítí slunce nesvítí, za jednoho desethovor. un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)s

fable: být pro smích komu/čemuêtre la fable de qqn/qqch

fossé: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Au bout du fossé, la culbute.

froid: mít pro strach uděláno, mít kurážn'avoir pas froid aux yeux

non: pro nic za nicpour un oui ou pour un non

oui: pro nic za nicpour un oui (ou) pour un non

poire: myslet na zadní kolečka, (po)nechat si něco pro strýčka Příhodugarder une poire pour la soif

retrouver: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)s.

bouda: bouda pro zvířatacabane

dnešek: To je pro dnešek vše. při zakončení přednášky ap.C'est tout pour aujourd'hui.

faktura: pro forma fakturafacture pro forma

chodec: přechod pro chodcepassage (pour) piétons

informace: pro informacià titre indicatif

jednou: pro jedenkrátpour une fois

kancelář: kancelář pro cestovní ruchoffice du tourisme

legrace: Je lidem pro legraci.Il est la risée de tous.

obtěžovat se: obtěžovat se pro nic za nicse déranger pour rien

pán: Pro pána boha!Seigneur Dieu !

paráda: expr. být jen pro parádun'être que pour la montre

pomoc: jít pro pomocaller chercher du secours

povyk: mnoho povyku pro nicbeaucoup de bruit pour rien

pro: důvody pro a protiraisons pour et contre

přechod: přechod pro chodcepassage piétons/clouté

skladba: (klavírní) skladba pro čtyři rucemorceau à quatre mains

smysl: smysl pro krásusens de la beauté

spravedlnost: mít smysl pro spravedlnostavoir le sens de l'équité

stezka: stezka pro cyklistypiste cyclable

aranžmá: aranžmá pro klavírarrangement pour le piano

být: být pro/protiêtre pour/contre

granulovaný: granulované krmivo pro psycroquettes pour chiens

humor: mít smysl pro humoravoir le sens de l'humour

každý: pro každý případà tout hasard

oddělení: oddělení pro kuřákycompartiment fumeurs

ona: To je pro ni překvapení.C'est une surprise pour elle.

osoba: stůl pro dvě osobytable pour deux (personnes)

přijet: Přijedu pro tebe autem.Je viendrai te chercher en voiture.

duše: pro klid dušepour en avoir le cœur net

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

kapitola: To je kapitola sama pro sebe.C'est une affaire à part.

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Un de perdu, dix de retrouvés.

láska: žít jen pro láskuvivre d'amour et d'eau fraîche

mnoho: mnoho povyku pro nicbeaucoup de bruit pour rien

odpor: pro nepřekonatelný odporpour cause d'incompatibilité d'humeurs

pocta: To je pro něho příliš velká pocta. nezasluhuje jiC'est lui faire trop d'honneur.

příhoda: schovat si to pro strýčka Příhodugarder une poire pour la soif

regiment: Je toho jak pro regiment.Il y en a pour un régiment.

schovat: schovat si co pro strýčka Příhodugarder une poire pour la soif

slepičí: Proč? Pro slepičí kvoč!Pourquoi ? Pour des clous !

strýček: schovat si co pro strýčka Příhodugarder une poire pour la soif

studený: Byla to pro něj studená sprcha.Ça a été une douche froide pour lui.