Hlavní obsah

acquit [aki]

Vyskytuje se v

acquis: acquis communautaireacquis Společenství souhrn právních norem EU

acquis: fyz. vitesse acquisezískaná rychlost

acquis: biol. caractères acquisnabyté znaky

acquérir: acquérir de l'expériencezískat zkušenost

connaissance: connaissances acquisesnabyté vědomosti

acquis: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl., Jmění nakradené není požehnané.

bien: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

mal: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

nabýt: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Bien mal acquis ne profite jamais.

odnést: odnést si zkušenostiacquérir des expériences