Hlavní obsah

connaissance [kɔnεsɑ̃s]

Podstatné jméno ženské

  1. znalost, vědomost, známostavoir connaissance de qqchpoznat, znát co, vyznat se v čem, být obeznámen s čímprendre connaissance de qqchobeznámit se, seznámit se s čímÀ ma connaissance...Pokud vím...
  2. vědomíperdre connaissanceztratit vědomíreprendre connaissancepřijít k vědomí, (znovu) nabýt vědomí
  3. connaissances vědomosti, znalosti, poznatkyconnaissances acquisesnabyté vědomostiagrandir le cercle de ses connaissancesrozšířit okruh svých vědomostífaire la connaissance de qqn/qqch, faire connaissance avec qqn/qqchseznámit se s kýmJe suis heureux de faire votre connaissance.Rád jsem vás poznal. zdvořilostní obrat
  4. de connaissance od vidění

Vyskytuje se v

borne: reculer les bornes de la connaissancerozšířit obzor znalostí

contrôle: contrôle des connaissancesprověrka znalostí ve škole

enchanté: Enchanté (de faire votre connaissance).Těší mě(, že jsem vás poznal).

solide: solides connaissanceshluboké znalosti

approfondi: connaissances approfondies de qqchhluboké znalosti čeho

ravi: (Je suis) Ravi de faire votre connaissance.Velmi mě těší, že vás poznávám.

reprendre: reprendre connaissancepřijít k sobě, nabýt vědomí

diffusion: diffusion des connaissances šíření znalostí

farcir: farcir la tête d'un enfant de connaissancescpát dítěti do hlavy vědomosti

pays: être en pays de connaissancecítit se jako doma, být doma v nějakém oboru

porter: porter qqch à la connaissance de qqndát komu na vědomí co, oznámit komu co

mezera: lacunes dans les connaissancesmezery ve vědomostech

minimum: connaissances techniques minimalestechnické minimum

poznání: connaissance sensoriellesmyslové poznání

přehled: connaissance généralevšeobecný přehled

souhrn: ensemble de connaissancessouhrn vědění

znalost: reculer les frontières de la connaissancerozšířit obzor znalostí

ztratit: perdre connaissanceztratit vědomí

aby: Il est venu pour faire ta connaissance.Přišel, aby tě poznal.

rád: Je suis content de faire votre connaissance.Rád vás poznávám.

seznámit se: Nous avons fait connaissance dans le train.Seznámili jsme se ve vlaku.

potěšení: Je suis content d'avoir fait votre connaissance.Bylo mi potěšením.

connaissance: avoir connaissance de qqchpoznat, znát co, vyznat se v čem, být obeznámen s čím