Hlavní obsah

pays [pei]

Vyskytuje se v

cocagne: pays de cocagnezaslíbená země

communautaire: pays communautaires(členské) země Evropské unie

conquête: faire la conquête d'un paysdobý(va)t zemi

coutumier: pays (de droit) coutumierzemě se zvykovým právem

mal: mal du paysstesk po domově

pétrole: Organisation des pays exportateurs de pétrole O. P. E. P.Organizace zemí vyvážejících ropu

abondant: pays abondant en vinzemě bohatá na víno

basque: Pays basqueBaskicko

développement: pays en voie de développementrozvojová země

pays: J'ai le mal du pays.Stýská se mi po domově.

voir: voir du paysvidět kus světa

český: pays tchèquesčeské země

duch: génie d'un paysduch země ráz

hranice: au-delà des frontières de ce paysza hranicemi této země

některý: dans certains paysv některých zemích

půda: pays natalrodná půda

původ: pays d'originezemě původu

rodný: quitter son paysopustit rodnou zem

rozvojový: pays en voie de développementrozvojová země

stesk: mal du paysstesk po domově

území: pays de protectoratprotektorátní území protektorát

pětice: groupe de cinq pays candidatspětice kandidátských zemí

stát: affaires intérieures d'un paysvnitřní záležitosti státu

stýskat se: Mon chez-moi me manque., po domovině J'ai le mal du pays.Stýská se mi po domově.