Hlavní obsah

communautaire [kɔmynotεʀ]

Vyskytuje se v

acquis: acquis communautaireacquis Společenství souhrn právních norem EU

společenství: vie communautaireživot ve společenství

unie: droit communautaireprávo Evropské unie

communautaire: droit communautaireprávo Evropské unie