Hlavní obsah

acquis [aki]

Přídavné jméno

  1. nabytý, získanýfyz. vitesse f acquisezískaná rychlostbiol. caractères m pl acquisnabyté znaky
  2. à qqn/qqch oddaný komu/čemu

Vyskytuje se v

acquérir: acquérir de l'expériencezískat zkušenost

connaissance: connaissances acquisesnabyté vědomosti

acquit: par acquit de consciencepro klid svědomí, pro uklidnění, pro jistotu

bien: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

mal: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

nabýt: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Bien mal acquis ne profite jamais.

odnést: odnést si zkušenostiacquérir des expériences