Hlavní obsah

acquit [aki]

Vyskytuje se v

acquis: acquis communautaireacquis Společenství souhrn právních norem EU

connaissance: connaissances acquisesnabyté vědomosti

acquit: par acquit de consciencepro klid svědomí, pro uklidnění, pro jistotu

bien: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

mal: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

nabýt: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

odnést: acquérir des expériencesodnést si zkušenosti

acquérir: acquérir de l'expériencezískat zkušenost