Hlavní obsah

potvrzení

Vyskytuje se v

domněnka: potvrdit domněnkuconfirmer une présomption

potvrdit: potvrdit příjem dopisuaccuser réception d'une lettre

skutečnost: úřední potvrzení o všeobecně známé skutečnostiacte de notoriété