Hlavní obsah

acquérir [akeʀiʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. nabýt, získat hmotnou věcacquérir de l'expériencezískat zkušenost
  2. dosáhnout hodnoty, kvality ap.
  3. qqch à qqn vynést komu co

Vyskytuje se v

acquis: acquis communautaireacquis Společenství souhrn právních norem EU

connaissance: connaissances acquisesnabyté vědomosti

acquit: par acquit de consciencepro klid svědomí, pro uklidnění, pro jistotu

bien: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

mal: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

nabýt: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

odnést: acquérir des expériencesodnést si zkušenosti

acquérir: acquérir de l'expériencezískat zkušenost