Hlavní obsah

communautaire [kɔmynotεʀ]

Vyskytuje se v

acquis: acquis communautaireacquis Společenství souhrn právních norem EU

communautaire: droit communautaireprávo Evropské unie