Hlavní obsah

reprendre [ʀ(ə)pʀɑ̃dʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. znovu vzít, znovu chytit volant ap., znovu nabý(va)t svobodu, síly ap.reprendre sa placesednout si na své místoreprendre connaissancepřijít k sobě, nabýt vědomí
  2. vzít (na)zpět zboží ap.
  3. de qqch vzít si znovu, dá(va)t si ještě jednou co dobré jídlo ap.
  4. qqn znovu chytit koho
  5. znovu zaměstnat, opět přijmout zaměstnance ap.
  6. qqn à faire qqch opět nachytat koho při čem
  7. qqch znovu začí(na)t, znovu zahájit co studia ap., znovu se dá(va)t do čeho do práce ap.reprendre ses habitudesvrátit se ke starým zvykům
  8. pokračovat v řeči, znovu se dá(va)t do řeči, znovu promluvit
  9. opravit článek ap., (vy)spravit zeď ap., upravit oblečení ap.reprendre un articlepřepracovat článek
  10. převzít divadelní hru ap., přebrat rodinný podnik ap.reprendre les idées de qqnpřebrat čí nápady

Vyskytuje se v

maint: à maintes reprises, maintes foismnohokrát, častokrát

reprise: à plusieurs reprisesněkolikrát, mnohokrát, víc(e)krát

esprit: reprendre ses espritspřijít k sobě

sens: reprendre (l'usage de) ses sensbýt (opět) při smyslech po omdlení, citovém otřesu ap.

connaissance: reprendre connaissancepřijít k vědomí, (znovu) nabýt vědomí

collier: reprendre le collierznovu se pustit do práce

odvaha: dodat si odvahy(re)prendre courage

přijít: přijít k soběreprendre ses esprits, revenir à soi

vrátit se: vrátit se ke starým zvykůmreprendre ses habitudes

lapat: lapat po dechuhaleter, avoir de la peine à reprendre haleine

dech: (znovu) nabrat/popadnout dechreprendre haleine/(son) souffle

nabýt: nabýt vědomíreprendre ses esprits

popadnout: popadnout dechreprendre haleine

přebrat: přebrat štafetureprendre le flambeau