Hlavní obsah

reprendre [ʀ(ə)pʀɑ̃dʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. znovu vzít, znovu chytit volant ap., znovu nabý(va)t svobodu, síly ap.reprendre sa placesednout si na své místoreprendre connaissancepřijít k sobě, nabýt vědomí
  2. vzít (na)zpět zboží ap.
  3. de qqch vzít si znovu, dá(va)t si ještě jednou co dobré jídlo ap.
  4. qqn znovu chytit koho
  5. znovu zaměstnat, opět přijmout zaměstnance ap.
  6. qqn à faire qqch opět nachytat koho při čem
  7. qqch znovu začí(na)t, znovu zahájit co studia ap., znovu se dá(va)t do čeho do práce ap.reprendre ses habitudesvrátit se ke starým zvykům
  8. pokračovat v řeči, znovu se dá(va)t do řeči, znovu promluvit
  9. opravit článek ap., (vy)spravit zeď ap., upravit oblečení ap.reprendre un articlepřepracovat článek
  10. převzít divadelní hru ap., přebrat rodinný podnik ap.reprendre les idées de qqnpřebrat čí nápady

Vyskytuje se v

reprendre: se reprendreopravit se v řeči ap.

reprise: à plusieurs reprisesněkolikrát, mnohokrát, víc(e)krát

esprit: reprendre ses espritspřijít k sobě

sens: reprendre (l'usage de) ses sensbýt (opět) při smyslech po omdlení, citovém otřesu ap.

connaissance: reprendre connaissancepřijít k vědomí, (znovu) nabýt vědomí

collier: reprendre le collierznovu se pustit do práce

odvaha: (re)prendre couragedodat si odvahy

přijít: reprendre ses esprits, revenir à soipřijít k sobě

vrátit se: reprendre ses habitudesvrátit se ke starým zvykům

lapat: haleter, avoir de la peine à reprendre haleinelapat po dechu

dech: reprendre haleine/(son) souffle(znovu) nabrat/popadnout dech

nabýt: reprendre ses espritsnabýt vědomí

popadnout: reprendre haleinepopadnout dech

přebrat: reprendre le flambeaupřebrat štafetu

maint: à maintes reprises, maintes foismnohokrát, častokrát