Hlavní obsah

vrátit se

Dokonavé sloveso

  1. (přijít zpět) rentrer, retourner, revenirvrátit se domůrentrer chez soivrátit se s nepořízenous'en retourner comme on est venu
  2. (obnovit se) revenirvrátit se ke starým zvykůmreprendre ses habitudes
  3. (znovu se zabývat) reprendre, remonter

Vyskytuje se v

s, se: vrátit se s prázdnourentrer bredouille

bejvalka: vrátit se ke své bejvalcerenouer avec son ex

počátkem: Vrátili se počátkem června.Ils sont revenus au début de juin.

demi-tour: faire demi-tourobrátit se a jít zpět, vrátit se

pas: retourner sur ses pasvrátit se stejnou cestou

retour: faire retour à qqnvrátit se komu

venir: ne faire qu'aller et venirvrátit se za okamžik, být hned zpátky

chez: Il est rentré chez lui.Vrátil se domů.

mode: revenir à la modevrátit se do módy

regagner: regagner ses pénatesvrátit se (zpět) k rodinnému krbu

rentrer: rentrer chez soivrátit se domů

reprendre: reprendre ses habitudesvrátit se ke starým zvykům

hauteur: iron. Descends des hauteurs !Sestup ze svých výšin!, Vrať se na zem!

mouton: Revenons à nos moutons.Vraťme se k naší věci.

revenir: Revenons à nos moutons.Vraťme se k věci.

vide: rentrer les mains videsvrátit se s prázdnýma rukama