Hlavní obsah

rentrer [ʀɑ̃tʀe]

Vyskytuje se v

classe: rentrée des classeszačátek školního roku

rentrant: angle rentrantkonkávní úhel

rentrée: rentrée d'argentpříjem peněz, inkaso

rentrée: rentrée en touchevhazování míče z pomezí

angle: angle rentrantnekonvexní úhel

chez: Il est rentré chez lui.Vrátil se domů.

chez: Elle rentre de chez son copain.Vrací se (domů) od svého přítele.

beurre: hovor. Ça rentre comme dans du beurre.Jde to jako po másle.

coquille: rentrer dans sa coquillestáhnout se do své ulity

tanière: rentrer dans sa tanièrestáhnout se do své ulity

terre: vouloir rentrer sous terrepropadat se hanbou

vide: rentrer les mains videsvrátit se s prázdnýma rukama

příjem: příjem penězrentrée d'argent

rok: začátek školního rokurentrée des classes

s, se: vrátit se s prázdnourentrer bredouille

školní: začátek školního rokurentrée des classes

domů: Zítra se vracím domů.Demain je rentre chez moi.

garáž: zajet s vozem do garážerentrer sa voiture (au garage)

když: Když jsem se vrátil domů, všichni už spali.Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.

když: Když jsem dokončil práci, odešel jsem domů.Mon travail terminé, je suis rentré chez moi.

muset: Musím (jít) domů.Je dois rentrer chez moi.

od, ode: Vracím se o lékaře.Je rentre de chez le médecin.

přijít: přijít z práce domůrentrer du travail chez soi

vrátit se: vrátit se domůrentrer chez soi

propadnout se: propadat se hanbouvouloir rentrer sous terre

ulita: stáhnout se do své ulityrentrer dans sa coquille