Hlavní obsah

angle [ɑ̃gl]

Podstatné jméno mužské

  1. roh domu ap., kout v místnosti ap.
  2. mat.úhelangle m rentrantnekonvexní úhelangle plat/aigu/obtus/droitpřímý/ostrý/tupý/pravý úhel
  3. anat.úhel, koutek

Vyskytuje se v

anglais: un Anglais/une AnglaiseAngličan/Angličanka

anglais: l'anglaisangličtina

anglaise: anglaiseslokny, lokýnky

capote: capote (anglaise)šprcka, guma prezervativ

dépouille: (angle de) dépouilleúhel hřbetu nože, zubu pily ap.

aigu: angle aiguostrý úhel

anglais: clé anglaisefrancouzský klíč

anglais: assiette anglaisestudená mísa

anglais: hovor. capote anglaiseguma, šprcka prezervativ

baignoire: baignoire d'anglerohová vana

bonbon: bonbon anglaisovocný bonbon, drops

correspondant: geom. angles correspondantssouhlasné úhly

coupe: tech. angle de coupeúhel řezu, řezný úhel

droit: angle droitpravý úhel

externe: angles externesvnější úhly

interne: mat. angle internevnitřní úhel

mâtiné: français mâtiné d'anglaisfrancouzština smíšená s angličtinou

objectif: objectif à grand angleširokoúhlý objektiv

obtus: geom. angle obtustupý úhel

opposé: geom. angles opposés par le sommetvrcholové úhly

optique: angle optiquezorný úhel

plat: geom. angle platúhel přímý

projection: angle de projectionnáměr

réflexion: angle de réflexionúhel odrazu

réfraction: angle de réfractionúhel lomu

rentrant: angle rentrantkonkávní úhel

thème: thème anglais/latinpřeklad do angličtiny/latiny

anglais: anglais des affairesobchodní angličtina

souhaiter: anglais souhaitévyžadována znalost angličtiny v inzerátech s nabídkou práce

vif: angles vifsostré úhly

arrondir: arrondir les anglesobrousit hrany neshody

francouzský: tech. francouzský klíčclé anglaise

klíč: tech. francouzský klíčclé anglaise

odraz: úhel odrazuangle de réflexion

ostrý: geom. ostrý úhelangle aigu

prostorový: prostorový úhelangle solide

přímý: úhel přímýangle plat

přímý: mat. přímý úhelangle plat

rohový: rohová vanabaignoire d'angle

snídaně: anglická snídaněpetit-déjeuner anglais

studený: studená mísaassiette anglaise

širokoúhlý: širokoúhlý objektivobjectif à grand angle

trávník: anglický trávníkgazon anglais

tupý: geom. tupý úhelangle obtus

velikost: velikost úhluouverture d'un angle

vnější: geom. vnější úhelangle externe

vnitřní: geom. vnitřní úhelangle interne

vrcholový: vrcholové úhlyangles opposés par le sommet

anglicky: Mluvíte anglicky?Parlez-vous anglais ?

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelangle aigu/obtus/droit/plat

hledisko: z určitého hlediskasous un certain angle

určitý: z určitého hlediskasous un certain angle