Hlavní obsah

ostrý

Přídavné jméno

  1. (nůž ap.) tranchant/-ante, aigu/-(čepel ap.) coupant/-ante
  2. (špičatý) pointu/-ue, aigu/-(dráp ap.) acéré/-éeostrý vrcholek horyaiguille f
  3. (hrotu podobný) pointu/-ue, aigu/-geom. ostrý úhelangle m aigu
  4. (drsný na omak) dur/dure, coupant/-ante
  5. (start ap.) réel/-elle
  6. (dráždivě působící na smysly) piquant/-ante, aigu/-, vif/viveostré světlolumière f crueling. ostrý přízvukaccent m aigu
  7. (příkrý, přísný) sévère, dur/dure, âpreostrá kritikacritique f virulente
  8. (intenzivní) aigu/-, violent/-ente(kouř ap.) âcre
  9. (obraz, řez ap.) net/nette
  10. (bystrý, pronikavý) perçant/-ante

Vyskytuje se v

kritika: ostrá kritikacritique virulente

přízvuk: ling. ostrý přízvukaccent aigu

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelangle aigu/obtus/droit/plat

břitva: ostrý jako břitvacoupant comme un rasoir

ostří: na ostří nožeà couteaux tirés

otupovat: otupovat ostří slovémousser la pointe des paroles

aigu: angle aiguostrý úhel

aigu: accent aiguostrý přízvuk, akut

cru: lumière crueostré světlo

cru: couleur crueostrá barva

fort: lumière forteostré světlo

accent: accent aiguostrý přízvuk, akut

angle: angle plat/aigu/obtus/droitpřímý/ostrý/tupý/pravý úhel

vif: angles vifsostré úhly

couteau: être à couteaux tirésbýt na ostří nože