Hlavní obsah

fort [fɔʀˌ fɔʀt]

Vyskytuje se v

château: hradchâteau (fort)

fort: de qqch troufat si na cose faire fort

place: pevnostplace (forte)

bière: ležákbière forte

colle: klihcolle forte

individualité: silná osobnostindividualité forte

main-forte: poskytnout komu pomocprêter main-forte à qqn

raison: tím spíšeà plus forte raison

bouchon: To by jeden nevěřil!hovor. C'est plus fort que de jouer au bouchon !

café: To je trochu silné kafe., To je moc.hovor. C'est (un peu) fort de café.

meilleur: Silnější má vždycky pravdu.La raison du plus fort est toujours la meilleure.

sexe: silné pohlaví mužile sexe fort

thème: premiant, primusfort en thème

turc: silný jako býkfort comme un Turc

hlas: silný hlasvoix forte

hořčice: pikantní hořčicemoutarde forte

konstituce: robustní konstituceforte constitution

léto: v nejparnějším létěau (plus) fort de l'été

papír: tvrdý papírpapier fort

pohlaví: silnější/slabší pohlavísexe fort/faible

prádlo: ob. velké prádloforte/grande lessive

prudký: prudké stoupáníforte montée

silný: být silný ve francouzštiněêtre fort en français

šance: velké šance na úspěchfortes chances de succès/réussite

tvrdý: tvrdý papírpapier fort

uleželý: uleželý sýrfromage fort

dobrý: dobrý na/v chemiifort en chimie

mluvit: Mluvte hlasitěji.Parlez plus fort.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Pouvez-vous parler plus fort ?

ztišit: Ztiš (tu) televizi.Mets la télé moins fort.

kafe: To je silný kafe!hovor. C'est (un peu) fort de café !, Ça, c'est raide !

trochu: To je trochu silné kafe.C'est (un peu) fort le café.

z, ze: Jde to s ním z kopce.Il dégringole., Il ne va pas fort.

chambre: trezorchambre forte