Hlavní obsah

trochu, trošku

Příslovce

  1. (maličko) čeho un peu de qqchani trochupas du toutaspoň trochu(un) tant soit peu
  2. (částečně) un peutrochu se upravitse faire une beauté
  3. expr.(příliš) un peutrochu mocun peu trop
  4. hovor.(na chvíli) un peu

Vyskytuje se v

trochu: ani trochupas du tout

silný: To je (trochu) silný kafe!Ça, c'est (un peu) raide !

mlýn: přispět svou troškou do mlýnaapporter sa pierre à l'édifice

přijít: přijít se svou troškou do mlýnaapporter sa pierre à l'édifice

přispěchat: přispěchat se svou troškou do mlýnaapporter sa pierre à l'édifice

parcelle: troška štěstíparcelle de bonheur

trop: trochu mocun peu trop

café: To je trochu silné kafe., To je moc.hovor. C'est (un peu) fort de café.

édifice: přispět (svou) troškou do mlýnaapporter sa pierre à l'édifice

honte: nemít ani trochu studuavoir toute honte bue

maigre: Je to (trochu) slabé.hovor. C'est (un peu) maigre.

mouvement: být velice čilý, trochu (si za) cvičit, protáhnout si tělose donner du mouvement

trocha, troška: přijít se svou troškou do mlýnaplacer un mot