Hlavní obsah

peu [pø]

Vyskytuje se v

chaloir: peu me chaut, peu m'en chautna tom mi nezáleží, co je mi po tom

chose: peu de chosemáloco, máločeho

coin: le petit coinzáchod

doigt: petit doigtmalíček

femme: un (petit) bout de femmedětinská žena

fille: petite filleholčička, děvčátko

garçon: petit garçonhošík, chlapeček

grain: à gros/petits grainshrubozrnný/jemnozrnný

guerre: petite guerredrobná válka, gerila, manévry

importer: peu importe(pra)málo na tom záleží

main: petite mainšvadlenka učednice

moindre: le moindrenejmenší, sebemenší, sebenepatrnější

moins: de moins en moinsčím dále tím méně

nègre: petit-nègrelámaná francouzština se slovesy v infinitivu

noël: (petit) noëlvánoční dárek

petit: petit ami/petite amiepřítel/přítelkyně partner, milenec/milenka, milý/milá

peu: un peude qqch trochu čeho

pied: au petit piedv malém (měřítku)

plus: plus ou moinsvíceméně, více (nebo) méně

près: à peu prèspřibližně, skoro, téměř

prou: peu ou prouvíceméně

reine: petite reinebicykl

rien: rien moins (que)vůbec ne, nikterak, nic menšího než

saint: un petit saintsvatoušek, neviňátko

salé: petit salévařené nasolené vepřové hrudí jemně nakrájené, zast. nasolené maso z mladého vepře

tant: (un) tant soit peu(aspoň) trošku

vérole: petite vérolepravé/černé neštovice, variola

ami: petit ami přítel partner, milenec

bétail: petit bétailbrav

bonheur: au petit bonheurnáhodně, nazdařbůh

caille: hovor. ma petite caillemazlíčku, miláčku

chaperon: Petit Chaperon rougeČervená karkulka pohádka

continental: petit déjeuner continentalkontinentální snídaně

criminalité: petite criminaliténízká kriminalita

dire: C'est le moins qu'on puisse dire.To přinejmenším.

duc: petit ducvýreček malý

endroit: hovor. petit endroitzáchod, malá strana

épargnant: petit épargnantdrobný střadatel

esprit: avoir un petit esprit/esprit étroitbýt úzkoprsý

four: petits foursčajové pečivo

frais: à peu de/moindres fraisúsporně, skromně, přen. snadno

gâteau: gâteaux secs, petits gâteauxsušenky

gorgée: boire à petites gorgéespít po malých doušcích

intelligible: parler de façon peu intelligiblemluvit nesrozumitelně

juif: hovor. petit juifbrňavka pod loktem

lard: lard maigre, vx petit lardbůček

lever: ne pas lever le petit doigtnehnout ani prstem nic neudělat

mille: mille fois moinstisíckrát méně

mousse: hovor. (petite) moussepivko

annonce: petite annonceinzerát hlavně v novinách

petit-déjeuner: prendre son petit-déjeunersnídat, dávat si snídani

point: peu ou pointmálo nebo vůbec ne

pot: petit potdětská výživa

pour: pour le moinspřinejmenším, alespoň

rassurant: peu rassurantznepokojující

recommandable: peu recommandablepochybný individuum ap.

rouge: Petit Chaperon rougeČervená karkulka

salon: petit salonsalónek, kuřárna

sandwich: petits sandwichsjednohubky