Hlavní obsah

importer [ε̃pɔʀte]

Sloveso intranzitivní / transitivní

  1. à qqn být důležitý, mít důležitost pro kohoužívá se o věcech, ne o lidechCela importe peu.Na tom (pra)málo záleží.Il importe de...Jde o to (, aby)..., Je důležité...Il importe que...Záleží na tom, aby..., Je důležité, aby... s konjunktivem
  2. peu importe (pra)málo na tom záleží
  3. qu'importe co na tom záleží
  4. n'importe qui/quoi kdokoli(v)/cokoli(v)
  5. n'importe quoi hovor.jakýsi cosi, hloupost
  6. n'importe quel/quelle jakýkoli(v)/jakákoli(v)à n'importe quel prixza jakoukoli(v) cenu
  7. n'importe comment jakkoli(v)
  8. n'importe où kdekoli, kamkoli
  9. n'importe quand kdykoli(v), lhostejno kdy

Vyskytuje se v

comment: n'importe commentledabyle, všelijak

comment: n'importe commentjakkoli

peu: Peu importe.Na tom nezáleží.

qui: n'importe quikdokoli(v)

quoi: n'importe quoicokoli(v)

ne: N'importe.Na tom nezáleží.

jediný: jediná věc, na které záležíla seule chose qui importe

málo: Na tom (pra)málo záleží.Cela importe peu.

počasí: za každého počasípar n'importe quel temps

záležet: záležíil importe

za: za každého počasípar n'importe quel temps

záležet: Na tom nezáleží.Tant pis., Peu importe., (Il) n'importe.

blbost: To je blbost.C'est n'importe quoi.

role: hrát významnou rolijouer un rôle important

tak: Není jen tak někdo.Il n'a pas l'air de n'importe qui.