Hlavní obsah

za

Předložka

 1. (poloha, umístění) derrièreza rohem blízkotout près d'icichodit za školufaire l'école buissonnière
 2. přen.(vyjádření podpory) derrière
 3. (kdy) au cours de, en, pendantza válkypendant la guerre
 4. (frekvence, opakování) parjednou za časde temps en temps
 5. (po jaké době) dansza chvílidans un instant, tout à l'heure
 6. (posloupnost) derrière, aprèsjeden za druhýml'un après l'autre, l'un derrière l'autre
 7. (koupě, odměna) à, pourdělat co za každou cenufaire qqch à tout prix
 8. (vzadu, dozadu) kým derrière qqnodjet za manželemaller rejoindre son mari
 9. (uchopit ap.) parvodit koho za nosmener qqn par le bout du nezvzít koho za slovoprendre qqn au mot
 10. (dokud ještě) pendant, dans, sousza každého počasípar n'importe quel tempsza určitých podmíneksous certaines conditions
 11. (účel, prospěch) pour
 12. (ve výčtu)za prvépremièrement, primoza druhédeuxièmement, secundo

Vyskytuje se v

après: běžet za kým/čímcourir après qqn/qqch

austral: = země za jižním polárním kruhemterres australes

but: za účelem čehodans le but de qqch

candide: = účastník debaty s odborníky, který má za úkol pokládat naivní otázkyMonsieur Candide

clarté: při světle, za svitu čehoà la clarté de qqch

comptant: v hotovosti, za hotovéau comptant

condition: za podmínky, pod podmínkouà condition de

conforme: souhlasí s originálem, za správnost opisu (ručí)pour copie conforme

copie: za správnost opisu doložka na listiněpour copie conforme P. C. C.

crépuscule: za soumrakuau crépuscule, à l'heure du crépuscule

de: být trestán za své chybyêtre puni de ses fautes

derrière: schovat se za kýmse cacher derrière qqn

dindon: být za volaêtre le dindon de la farce

fille: chodit za prostitutkamifréquenter les filles

fils: děkovat za vše (jen) sám soběfils de ses œuvres

fin: za tímto účelemà cette fin/ces fins

fois: jednou za měsícune fois par mois

forfaitaire: prodej za předem smluvenou cenuvente forfaitaire

happer: popadnout koho za límechapper qqn au collet

heure: za hodinu v průběhuen une heure

instant: za chvilku, za chvílidans un instant

jadis: za dávných časů, v dávných dobáchau temps jadis

jour: v pravé poledne, za bílého dne, za denního světlaen plein jour

manger: jíst za dvamanger comme quatre

marche: Nenastupujte za jízdy.Ne montez pas en marche.

ministère: za (premiéra) Chirakasous le ministère Chirac

modèle: vzít si koho za vzorprendre qqn comme modèle

mont: za horamiau-delà des monts

nettoyage: chemické čištění, čištění za sucha v čistírněnettoyage à sec

onglée: mít zalezlo za nehtyavoir l'onglée

pas: krok za krokem, co noha nohu minepas à pas

peine: (tady máte) za vaši námahupour votre peine

pour: půjčka za oplátkuprêté pour un rendu

prix: Nobelova cena za fyzikuprix Nobel de physique

quinze: ode dneška za čtrnáct dnů(d')aujourd'hui en quinze

raison: po sto korunách za kiloà raison de cent couronnes le kilo

rang: za sebou, vedle sebeen rang d'oignons

récompense: za odměnu za coen récompense de qqch

sens: plně souhlasit s kým, dávat komu plně za pravduabonder dans le sens de qqn

sien: vzít co za svéfaire sien(ne) qqch

sous: za vlády Karla X.sous Charles X

témoin: povolat koho za svědkaassigner qqn comme témoin

temps: za časů koho/čehodu temps de qqn/qqch

tenir: držet se za břicho (bolestí)se tenir le ventre

tirer: zavřít za sebou dveřetirer une porte derrière soi

tombant: za soumraku, se soumrakemà la nuit tombante

tout: před chvílí, za chvílitout à l'heure

tripe: dojmout k slzám, chytit za srdceprendre aux tripes

valoir: stůj co stůj, za každou cenuvaille que vaille

venir: vrátit se za okamžik, být hned zpátkyne faire qu'aller et venir

vivant: za svého životade son vivant

volant: sedět za volantemêtre au volant

arguer: brát si co za záminku k čemuarguer de qqch pour faire qqch

casser: prohlásit manželství za neplatnécasser un mariage

coûter: Za to nic nedáš.Ça ne coûte rien.

dans: za čtrnáct dnídans quinze jours

delà: za mořempar-delà les mers

en: za deset minuten dix minutes

fâcher: rozhněvat se pro nic za nicse fâcher pour un rien

faire: jet rychlostí sto kilometrů za hodinufaire cent kilomètres à l'heure

importer: za jakoukoli(v) cenuà n'importe quel prix

le, la: sto franků za kuscent francs la pièce

moitié: za poloviční cenuà moitié prix

moment: za chvilkudans un moment

objectif: mít za cíl coavoir pour objectif qqch

pair: pracovat za byt a stravu/jako au pairtravailler au pair

parce que: Protože já za to stojím.Parce que je le vaux bien.

personne: Nikdo za to nemůžeCe n'est la faute de personne.

rougir: Za to se nemusím stydět.Je n'ai pas à en rougir.

saluer: být prohlášen za průkopníkaêtre salué comme un précurseur

seconde: za vteřinku, za chvilkudans une seconde

suivre: Jeďte za tím vozidlem!Suivez cette voiture !

sur: rána za ranoucoup sur coup

vague: vlna za vlnouvague par vague

anguille: Za tím něco vězí., V tom je nějaký háček.Il y a anguille sous roche.

basque: držet se koho za šos(y), nehnout se od koho na krokhovor. s'accrocher aux basques de qqn

battant: za víření bubnůtambour battant

bleu: Máš mě za blbce?Tu me prends pour un bleu !

bœuf: držet jazyk za zubyavoir un bœuf sur la langue

botte: jen tak, pro nic za nicà propos de bottes

bouchée: pracovat za dvamettre les bouchées doubles

bourse: za pusu, zadarmosans bourse délier

běhat: běhat za ženskýmicourir (après) les femmes

bojovník: bojovník za svoboducombattant de la liberté

cena: cena za kusprix par pièce

čištění: chemické čištění, čištění za sucha v čistírněnettoyage à sec

dávný: za dávných časůau temps jadis

děvče: chodit za děvčatycourir les filles

dnešek: ode dneška za týden(d')aujourd'hui en huit

druhý: za druhé při výčtudeuxièmement, secundo

dveře: jednání za zavřenými dveřmiaudience à huis clos

hodina: za hodinu v průběhuen une heure

hon: hon za kariéroucurée des places

honba: honba za senzacemisensationnalisme

hranice: za hranicemi této zeměau-delà des frontières de ce pays

hrob: láska až za hrobamour jusqu'au tombeau

chvíle: za chvílidans un instant, v průběhu en un instant

ano: Přijedu až za týden, ano?Je n'arrive que la semaine prochaine, d'accord ?

brát si: brát si koho za muže/ženuprendre qqn pour époux/épouse

co: Není za co. odpověď na děkujiDe rien., Pas de quoi.

dát: dát komu za pravdudonner raison à qqn

: Za to já nemohu.Je n'y suis pour rien.

jednou: jednou za...une fois par...

ani: Ani nápad/za nic/omylem/náhodou!Pas question !

brát: brát koho za slovoprendre qqn au mot

březen: Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.En avril ne te découvre pas d'un fil, en mais, fais ce qu'il te plaît.

cíl: mít za cílavoir pour objectif

dobrý: pokládat za dobré, když...trouver bon que...

držet: držet jazyk za zuby(re)tenir sa langue, être motus et bouche cousue

grešle: nestát ani za zlámanou grešline pas valoir un clou

hřích: expr. Ta by stála za hřích.Elle est vraiment canon.

humno: bydlet za humnyhabiter tout près

chodit: chodit za školufaire l'école buissonnière

chytat: chytat koho za slovoprendre qqn au mot

chytit: chytit příležitost za pačesysauter sur l'occasion

jazyk: držet jazyk za zubytenir sa langue