Hlavní obsah

sens [sɑ̃s]

Podstatné jméno mužské

  1. smyslreprendre (l'usage de) ses sensbýt (opět) při smyslech po omdlení, citovém otřesu ap.
  2. de qqch smysl, cit pro co, cítěnísens de l'humoursmysl pro humor
  3. les sens kniž., zast.smyslnost, sexuální touha, chtíč
  4. bon sens zdravý rozum jednotlivcegros bon senszdravý selský rozumen dépit du bon sensproti zdravému rozumu
  5. mínění, názorabonder dans le sens de qqnplně souhlasit s kým, dávat komu plně za pravdu
  6. pohled, náhled, hlediskoen un sensz určitého pohledu, v určitém smyslu
  7. smysl, význam např. slovaau sens strict/large du termev úzkém/širokém slova smyslu

Podstatné jméno mužské

  1. směrdans le sens de qqchve směru čehodans tous les sens, en tout sensvšemi směry, na všechny strany, křížem krážem
  2. sens dessus dessous vzhůru nohama i přen., páté přes deváté
  3. sens devant derrière předkem dozadu, zadem dopředu

Vyskytuje se v

sens: smyslnost, sexuální touha, chtíčles sens

senti: výstižný, trefný, dobře míněný o slovu ap.bien senti

sentir: qqch dát pocítit, dát najevo, zdůraznit co autoritu ap.faire sentir

commun: zdravý rozumsens commun

derrière: obráceně zadní částí dopředusens devant derrière

dessous: obrácený vzhůru nohama, zpřeházený, zpřevrácenýsens dessus dessous

dessus: obrácený vzhůru nohama, zpřeházený, zpřevrácenýsens dessus dessous

équité: mít smysl pro spravedlnostavoir le sens de l'équité

giratoire: směr jízdy na kruhovém objezdusens giratoire

isolé: cítit se osamělese sentir isolé

large: v širším slova smysluau sens large du terme

lourd: mít těžká víčkase sentir les paupières lourdes

manquer: nemít rozummanquer de bon sens

propre: původní význam slova ap.sens propre

strict: přesně vzato, v přesném smysluau sens strict

unique: jednosměrná ulicerue à sens unique

opposé: opačný směrsens opposé

pervertir: překroutit smysl textupervertir le sens d'un texte

restreint: užší smysl slovasens restreint d'un mot

brûlé: To smrdí. i o nepříjemné záležitosti ap.Ça sent le brûlé.

devant: obráceně zadní částí dopředusens devant derrière

fagot: být podezřelý (z kacířství)sentir le fagot

mauvais: Smrdí to., Zavání to. signalizuje to nepříjemnostÇa sent mauvais.

morveux: Kdo se cítí, ten se vtípí.Qui se sent morveux (qu'il) se mouche.

perdu: cítit se ztracense sentir perdu

dépit: proti zdravému rozumuen dépit du bon sens

proche: slova podobného významules mots de sens proche

rose: zrovna nevonět smrdětne pas sentir la rose

sapin: smrdět krchovemsentir le sapin

cítit: ob. být cítitsentir mauvais

hodinový: proti směru hodinových ručičekdans le sens inverse des aiguilles d'une montre

jednosměrný: jednosměrná doprava/ulice/silnicecirculation/rue/voie à sens unique

lad: bez ladu a skladupêle-mêle, sens dessus-dessous

mimo: být mimo cítit se dezorientovanýse sentir déphasé, fumer la moquette, être à la masse, délirer

najevo: dát najevo codát pocítit faire sentir qqch, netajit laisser voir qqch

nesmysl: holý nesmyslpur non-sens

opačný: opačný směrsens opposé, contresens

orgán: smyslové orgányorganes des sens

orientační: mít orientační smyslavoir le sens de l'orientation

otáčet: otáčet proti směru hodinových ručičektourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

otočit: otočit proti směru hodinových ručičektourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

pěkně: pěkně vonětsentir bon

podobný: slova podobného významumots de sens proche

postřeh: mít dobrý postřehavoir un sens aigu de l'observation/le coup d'œil juste

rozum: zdravý rozumbon sens , sens commun, saine raison

ručička: otočit proti směru hodinových ručičektourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

selský: selský rozumgros bon sens

slovo: dvojsmyslné slovomot à double sens

směr: opačný směrsens opposé

smysl: širší/užší smysl slovasens large/restreint d'un mot

smyslový: smyslové orgányorganes des sens

spravedlnost: mít smysl pro spravedlnostavoir le sens de l'équité

široký: v širším slova smysluau sens large du terme

ulice: jednosměrná ulicerue à sens unique

úzký: užší smysl slovasens restreint d'un mot

význam: slova opačného významumots de sens opposé/contraire

zdravý: proti zdravému rozumuen dépit du bon sens

být: Je mi dobře/špatně.Je me sens bien./J'ai mal au cœur.

cítit se: Necítím se dobře.Je ne me sens pas bien.

dobře: Není mi dobře.Je ne me sens pas bien.

humor: mít smysl pro humoravoir le sens de l'humour

mnohem: Je mi mnohem lépe.Je me sens beaucoup mieux.