Hlavní obsah

strict [stʀikt]

Vyskytuje se v

nécessaire: le strict nécessaireto nejnutnější

sens: au sens strict/large du termev úzkém/širokém slova smyslu

výklad: interprétation stricte de la loipřesný výklad zákona

strict: le strict nécessaire(jen) to nejnutnější