Hlavní obsah

exact [εgzakˌ εgzakt]

Vyskytuje se v

označení: přesné označení místaindication exacte d'un endroit

přesný: přesný popisdescription exacte

správný: správná definicedéfinition exacte