Hlavní obsah

conforme [kɔ̃fɔʀm]

Přídavné jméno

  • à qqch souhlasný, shodující se, shodný s čímcopie conforme à l'originalopis odpovídající originálu, ověřená kopiepour copie conformesouhlasí s originálem, za správnost opisu (ručí)

Vyskytuje se v

conformer: se conformerà qqch přizpůsobit se, podvolit se, podřídit se čemu

copie: pour copie conforme P. C. C.za správnost opisu doložka na listině

opis: copie conforme à l'originalopis odpovídající originálu

řídit se: respecter les lois/la légalité, se conformer aux loisřídit se zákony

správnost: pour copie conformeza správnost opisu (ručí)

conforme: copie conforme à l'originalopis odpovídající originálu, ověřená kopie