Hlavní obsah

forme [fɔʀm]

Podstatné jméno ženské

  1. tvar, podoba, formachanger de forme(z)měnit tvarprendre formenabý(va)t určitého tvaru, zřetelně se rýsovat
  2. en forme de qqch ve tvaru čeho
  3. sous forme de qqch ve formě čeho
  4. formes postava, obrysy, tělesné křivky
  5. forma, způsobforme de gouvernementforma vlády
  6. práv.formalitaformes juridiquesprávnické formalityvice de formeformální vada
  7. pour la forme (pouze) formálně, pro forma
  8. de pure forme čistě formální
  9. forma tělesná dispozice
  10. tech.forma tiskařská, kloboučnická ap., kopyto na obuv

Vyskytuje se v

former: se formertvořit se, vytvořit se, utvořit se

vice: vice de formeformální vada

facture: facture pro formaproforma faktura

passif: forme passivetrpný tvar

rebondi: formes rebondieskypré tvary

classe: former une classe à part(vy)tvořit oddělenou skupinu

composition: mot formé par compositionslovo vytvořené složením

former: former un numéro de téléphonevytočit telefonní číslo

former: former un contrastebýt protikladem, představovat kontrast

œuf: en forme d'œufvejčitý, vejcovitý, oválný

pour: faire qqch pour la formedělat co pro formu

procès: sans autre forme de procèsbez dlouhých okolků

faktura: pro forma fakturafacture pro forma

forma: (z)měnit formuchanger de forme

forma: ve formě čehosous (la) forme de qqch

forma: forma vládyforme de gouvernement, régime

forma: být ve formě pro vykonání čehoêtre en pleine forme pour faire qqch

křivka: tělesné křivkyformes

křivka: dokonalé křivkyformes parfaites

opisný: ling. opisný tvarforme composée

skupina: (vy)tvořit oddělenou skupinuformer une classe à part

slovesný: slovesné tvaryformes verbales

střih: střih oblečeníforme d'un vêtement

tvar: (z)měnit tvarchanger de forme

tvar: mít oblé a plné tvaryavoir des formes rondes et pleines

zřízení: státní zřízeníforme de l'État

formální: čistě formálníde pure forme