Hlavní obsah

v, ve

Předložka

  1. (ve vymezeném prostoru) dansve vlakudans le trainplavat v mořinager dans la mer
  2. (kdy) à, enV kolik hodin?À quelle heure ?v nejbližší doběsous peuv okamžikuà l'instant mêmeve dne v nocijour et nuitv dnešní doběde nos jours
  3. (v oblasti, odvětví ap.) dans, enpracovat ve školstvítravailler dans l'enseignementV čem to vězí?Ça consiste en quoi ?
  4. (o způsobu) en, dans
  5. (okolnosti děje) en, dans
  6. (být, mít ap.) en, dans
  7. (uvedení v činnost) envstoupit v platnostentrer en vigueurvzít co v úvahuprendre qqch en considération
  8. (víra, naděje ap.) en
  9. (předmět činnosti) dans, en
  10. (změna, výsledek) en, dans