Hlavní obsah

dans [dɑ̃]

Předložka

  1. v, ve, na, do, u označení místa a stavumonter dans une voiturenasednout do auta
  2. v, za označení časudans quinze joursza čtrnáct dní

Vyskytuje se v

absolu: dans l'absoluabsolutně, povšechně bez přihlédnutí k okolnostem

abstrait: dans l'abstraitabstraktně

après-midi: dans l'après-midiodpoledne příslovce

attente: dans l'attente de qqchv očekávání čeho

bain: être dans le bainbýt zapletený, být namočený, být vtažen do něčeho

bâton: mettre des bâtons dans les rouesà qqn házet komu klacky pod nohy

cirage: être dans le cirageničemu nerozumět, být z toho jelen, být v šoku

commerce: dans le commercena trhu

course: être dans la coursebýt informován, vědět jak na to

crainte: dans la crainte de, par crainte de, crainte deqqch ze strachu, z obavy z čeho

dos: dans le dosna zádech

entrée: entrée dansvstup, vstoupení do strany ap.

fleur: à/dans la fleur deqqch v rozkvětu, v rozpuku čeho

idéal: dans l'idéalv ideálním případě

immédiat: dans l'immédiatv nejbližší budoucnosti, brzy

intention: dans l'intention defaire qqch za účelem čeho

lointain: dans le lointainv dáli, v dálce

mesure: dans la mesure deqqch v mezích čeho

mesure: dans la mesure où...do té míry, jako..., tak, jak...

mouscaille: être dans la mouscaillebýt v rejži

plein: en plein sur/danspřesně, právě, navlas

secret: dans le secret, en secretv tajnosti, ve skrytu, v ústraní

abstinence: vivre dans l'abstinencežít střídmě

acception: dans toute l'acception du termev plném slova smyslu

affaire: L'affaire est dans le sac.přen. Je to v suchu.

avenir: dans un proche avenirv blízké budoucnosti

besoin: être dans le besoinmít nouzi, strádat

but: avoir un but dans la viemít v životě cíl

but: dans le but de qqchza účelem čeho

cas: dans le cas contrairev opačném případě

charge: prendre en charge qqn/qqch dans un véhiculenaložit koho/co do vozu

code: hovor. C'est dans le code.To je legální.

complot: tremper dans un complotnamočit se do spiknutí

corps: entrer dans l'eau jusqu'au milieu du corpsvejít do vody až po pás

creux: dans le creux de la mainv hrsti

danse: danse de Saint-Guytanec svatého Víta

débat: entrer dans le vif du débatjít rovnou k věci v diskusi

débuter: débuter dans le mondebýt uveden do společnosti

dépendance: être dans la dépendance de qqnbýt závislý, záviset na kom

désespoir: se plonger dans le désespoirpropadat beznaději, upadat do zoufalství

détresse: être dans la détressebýt v nouzi

déveine: être dans la déveinemít smůlu

dictée: faire deux fautes dans sa dictéeudělat dvě chyby v diktátu

draguer: draguer dans les boîtesbalit na diskotékách

embarras: mettre qqn dans l'embarraspřivést koho do úzkých

ensemble: dans l'ensemblevcelku, celkem

entrée: entrée dans une sociétévstup do společnosti

espace: regarder dans l'espacedívat se do prázdna

esprit: dans un esprit de qqchv duchu čeho

froc: faire dans son frocnadělat si do gatí strachy

généralité: dans la généralité des casve velké většině případů