Hlavní obsah

avenir [av(ə)niʀ]

Vyskytuje se v

avenu: nul et non avenu(od počátku) neplatný

avenant: avenant à un contrat d'assurancedodatek k pojistné smlouvě

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

préoccuper: Son avenir me préoccupe.Jeho budoucnost mi dělá starosti

budoucno: v budoucnuà l'avenir

budoucnost: myslet na budoucnostpenser à l'avenir

dodatek: dodatek ke smlouvěavenant

plán: plány do budoucnaprojets d'avenir

doložka: doložka ke smlouvěavenant au contrat

hudba: To je hudba budoucnosti.C'est la musique de l'avenir.