Hlavní obsah

revenir [ʀ(ə)vəniʀ ou ʀəv(ə)niʀ]

Intranzitivní sloveso

  1. vrátit se, znovu přijít
  2. přen.sur qqch vrátit se k čemu, znovu se zabývat čím o otázce ap.
  3. de qqch vrátit se odkud ze školy ap.
  4. de qqch dostat se, zotavit se, vzpamatovat se z čeho
  5. (z)opakovat se, znovu se vyskytnout, vrátit seLe courage lui revient.Vrací se mu odvaha.
  6. à qqn přijít na mysl, vybavit se v paměti komuÇa me revient !Už to mám!, Už si na to vzpomínám!, Už si to vybavuji!
  7. hodit se, zamlouvat se, líbit se
  8. à qqn donést se komu
  9. à qqn patřit, náležet, připadnout komu
  10. à qqch stá(va)t o ceně ap., přijít, vyjít na co na deset franků, draze ap.Cela revient à dire que...To znamená, že...

Vyskytuje se v

revient: prix de revientpořizovací/výrobní cena

cadastral: revenu cadastraldůchod z půdy

décision: revenir sur sa décisionzměnit své rozhodnutí

déductible: charges déductibles du revenunáklady odpočitatelné z příjmu

marginal: revenu marginalmarginální zisk

raison: revenir à la raisonpřijít (znovu) k rozumu

revenu: revenu brut/net/annuel/mensuelhrubý/čistý/roční/měsíční příjem

revenu: revenu minimum d'insertion R. M. I., BeF revenu d'intégration= sociální dávka do výše životního minima, životní minimum

revenu: déclaration de revenusdaňové přiznání

soi: revenir à soipřijít k sobě, vzpamatovat se

mode: revenir à la modevrátit se do módy

rester: Restez là, jusqu'à ce que je revienne.Zůstaňte tady, dokud se nevrátím.

soumettre: revenu soumis à l'impôtpříjem podléhající dani, zdaněný příjem

galop: Chassez le naturel, il revient au galop.Lidská přirozenost se nezapře.

loin: revenir de loinvyváznout z něčeho nebezpečného

mouton: Revenons à nos moutons.Vraťme se k naší věci.

naturel: Chassez le naturel, il revient au galop.Lidská přirozenost se nezapře.

daný: (z)rušit dané slovorevenir sur sa parole

důchod: ekon. hrubý národní důchodrevenu national brut

iluze: vyléčit se z iluzírevenir de ses illusions

iluze: ztratit všechny iluzeêtre revenu de toutes ses illusions

naprázdno: vyjít naprázdnone pas avoir résultat, se solder par un échec, ne servir à rien, ze soutěže ap. revenir bredouille

povrch: vyplavat na povrchremonter/revenir à la surface

příjem: celkový příjemrevenu global

příjem: čistý/hrubý příjemrevenu net/brut

příjem: daň z příjmu fyzických osobimpôt sur le revenu des personnes physiques I. R. P. P.

příjem: ekon. zdanitelný příjem/příjem podléhající zdaněnírevenu imposable

přijít: přijít k soběreprendre ses esprits, revenir à soi

rušit: rušit dané slovorevenir sur sa parole

údiv: nevycházet z údivune pas en revenir

zpěnit: gastr. zpěnit cibulkufaire revenir des oignons

aby: Mám strach, aby se nevrátil.J'ai peur qu'il ne revienne.

aby: Aby se rodiče nevrátili dřív!Que les parents ne reviennent plus tôt !

nastejno: Vyjde to nastejno.Cela revient au même.

počátkem: Vrátili se počátkem června.Ils sont revenus au début de juin.

košile: Zvyk je železná košile.Chassez le naturel, il revient au galop.

mrkvička: ostrouhat mrkvičkurevenir bredouille

probudit se: probudit se k životurevenir à la vie

sobě: přijít k soběrevenir à soi

vyléčit se: vyléčit se z iluzírevenir de ses illusions

zůstávat: Rozum mi nad tím zůstává stát.Cela dépasse l'entendement., Je n'en reviens pas.