Hlavní obsah

zůstávat

Vyskytuje se v

pozadu: zůst(áv)at pozadurester à la traîne

stadium: zůstávat v zárodečném stadiudemeurer à l'état embryonnaire

vzdálenost: zůst(áv)at v uctivé vzdálenostirester à distance respectueuse

stát: Rozum mi nad tím zůstává stát.Cela me dépasse.

vzadu: zůst(áv)at vzadurester en arrière

arrière: rester en arrièrezůst(áv)at pozadu

perdre: perdre du terrainztrácet náskok, zůstávat pozadu za soupeřem, přen. ztrácet pozice, ustupovat

prolongé: hovor. jeune fille prolongéedívka, která zůstává na ocet

traîne: rester à la traînezůst(áv)at pozadu, loudat se

rester: rester en arrièrezůstávat pozadu

coulisse: se tenir dans la coulissezůst(áv)at v zákulisí

rester: Reste à savoir...Otázkou zůstává...