Hlavní obsah

rester [ʀεste]

Vyskytuje se v

reste: jindy, po zbytek časule reste du temps

rester: dlouze se věnovat čemurester à faire qqch

arrière: zůst(áv)at pozadurester en arrière

deviner: Ostatní si snadno domyslíte.Vous devinez le reste.

immobile: zůstat bez hnutírester immobile

liaison: zůstat v úzkém kontakturester en liaison étroite

soi: ovládnout serester maître de soi

traîne: zůst(áv)at pozadu, loudat serester à la traîne

clouer: stát jako přibitýpřen. rester cloué sur place

déconfit: zůstat celý zaraženýrester tout déconfit

en: zůstat na místěrester en place

borne: zůstat stát jako solný slouprester planté comme une borne

bûche: Stojí jako zařezaný.Il reste là comme une bûche.

carafe: nehnout se z místa, zůstat visetrester en carafe

coi: zůstat nad tím (celý) pafen rester coi

croisé: zůstat se založenýma rukamarester les bras croisés

deçà: neříkat ještě celou pravdu která je ještě horšírester en deçà de la vérité

écrit: Co je psáno, to je dáno.Les paroles s'envolent, les écrits restent.

envoler (s'): Co je psáno, to je dáno., Slovo se ztratí, co je psáno, platí.Les paroles s'envolent, les écrits restent.

estomac: Leží mu to v žaludku. i přen.Ça lui est resté sur l'estomac.

gorge: Uvízlo mi to v krku.Ça m'est resté dans la gorge.

parole: Co je psáno, to je dáno.Les paroles s'envolent, les écrits restent.

position: stát za svýmrester sur ses positions

hluchý: zůstat hluchý k čemurester sourd à qqch

hnutí: zůstat bez hnutírester immobile

klobouk: nechat (si) klobouk na hlavěrester couvert

kontakt: zůstat v úzkém kontakturester en liaison étroite

ohlas: nemít ohlasrester sans écho

ostatní: postarat se o to ostatnífaire le reste

otevřený: zůstat stát s otevřenými ústyrester bouche bée

paf: zůstat pafen rester baba

pevně: stát si pevně za svými rozhodnutímirester inébranlable dans ses résolutions

pozadu: zůst(áv)at pozadurester à la traîne

příležitost: využít poslední příležitosti ještě si něco užítjouir de son reste

svobodný: zůstat svobodnárester fille

těsný: zůstat s kým v těsném kontakturester en rapports étroits avec qqn

údiv: stát v údivu před čímrester étonné devant qqch

vyznít: vyznít naprázdnorester sans écho

vzdálenost: zůst(áv)at v uctivé vzdálenostirester à distance respectueuse

zbytek: postarat se o zbytekfaire le reste

zbývat: Nezbývá nám mnoho času.Il ne nous reste pas trop de temps

zůstat: zůstat na nocrester pour la nuit

drát: mrkat na dráten rester baba

duch: jít s duchem dobyrester moderne, être toujours à la mode

ležet: ležet komu v žaludkurester à qqn sur l'estomac

mezi: Zůstane to mezi námi.Cela restera entre nous.

pusa: zůstat s otevřenou pusourester bouche bée

sloup: stát jako solný slouprester planté comme une borne

solný: stát jako solný slouprester planté comme une borne

stát: zůstat stát s otevřenými ústyrester bouche bée

uctivý: stát v uctivé vzdálenostirester à distance respectueuse

vzadu: zůst(áv)at vzadurester en arrière

faim: nenajíst se dosyta, zůstat při chuti, přen. nepřijít si na svérester sur sa faim