Hlavní obsah

reste [ʀεst]

Podstatné jméno mužské

 1. de qqch zbytek, zůstatek čeho předmětu nebo změřitelného množství
 2. le reste du temps jindy, po zbytek času
 3. de qqch zbytek čeho, to ostatní, de qqn ti ostatní
 4. de qqch zbývající část, zbytek čehofaire le restepostarat se o zbytek
 5. de reste dost, nazbytêtre en reste avec qqnbýt dlužen komu
 6. du reste ostatně, jinak
 7. de qqch ostatek, pozůstatek čeho
 8. restes zbytky jídla
 9. restes kniž.ostatky lidské, tělesné pozůstatky
 10. zbytek při dělení, rozdíl při odečítání
 11. de qqch trocha čehoavoir de beaux restesbýt (stále) pohledný, nést stopy (bývalé) krásy
 12. restes resty nedodělané věci

Vyskytuje se v

hluchý: zůstat hluchý k čemurester sourd à qqch

hnutí: zůstat bez hnutírester immobile

klobouk: nechat (si) klobouk na hlavěrester couvert

kontakt: zůstat v úzkém kontakturester en liaison étroite

ohlas: nemít ohlasrester sans écho

ostatní: postarat se o to ostatnífaire le reste

ostatní: všechno ostatníet tout le reste

otevřený: zůstat stát s otevřenými ústyrester bouche bée

paf: zůstat pafen rester baba

pevně: stát si pevně za svými rozhodnutímirester inébranlable dans ses résolutions

pozadu: zůst(áv)at pozadurester à la traîne

příležitost: využít poslední příležitosti ještě si něco užítjouir de son reste

svobodný: zůstat svobodnárester fille

těsný: zůstat s kým v těsném kontakturester en rapports étroits avec qqn

údiv: stát v údivu před čímrester étonné devant qqch

vyznít: vyznít naprázdnorester sans écho

vzdálenost: zůst(áv)at v uctivé vzdálenostirester à distance respectueuse

zbytek: postarat se o zbytekfaire le reste

zbytek: po zbytek časule reste du temps

zbývat: Nezbývá nám mnoho času.Il ne nous reste pas trop de temps

zůstat: zůstat na nocrester pour la nuit

zůstat: Zůstaň na místě!Reste sur place !

drát: mrkat na dráten rester baba

duch: jít s duchem dobyrester moderne, être toujours à la mode

ležet: ležet komu v žaludkurester à qqn sur l'estomac

mezi: Zůstane to mezi námi.Cela restera entre nous.

pusa: zůstat s otevřenou pusourester bouche bée

sloup: stát jako solný slouprester planté comme une borne

solný: stát jako solný slouprester planté comme une borne

stát: zůstat stát s otevřenými ústyrester bouche bée

uctivý: stát v uctivé vzdálenostirester à distance respectueuse

vzadu: zůst(áv)at vzadurester en arrière

zůstat: Zůstane to jen mezi námi.Cela restera entre nous.

zůstat: zůstat komu na krkurester sur les bras de qqn

arrière: rester en arrièrezůst(áv)at pozadu

deviner: Vous devinez le reste.Ostatní si snadno domyslíte.

immobile: rester immobilezůstat bez hnutí

jour: mettre à jour qqchvyřídit (resty), uvést do pořádku, aktualizovat co

liaison: rester en liaison étroitezůstat v úzkém kontaktu

soi: rester maître de soiovládnout se

traîne: rester à la traînezůst(áv)at pozadu, loudat se

clouer: přen. rester cloué sur placestát jako přibitý

déconfit: rester tout déconfitzůstat celý zaražený

en: rester en placezůstat na místě

rester: Restez là, jusqu'à ce que je revienne.Zůstaňte tady, dokud se nevrátím.

rester: rester deboutzůstat vzhůru

rester: rester en arrièrezůstávat pozadu

borne: rester planté comme une bornezůstat stát jako solný sloup

bûche: Il reste là comme une bûche.Stojí jako zařezaný.

carafe: rester en carafenehnout se z místa, zůstat viset

coi: en rester coizůstat nad tím (celý) paf

croisé: rester les bras croisészůstat se založenýma rukama

deçà: rester en deçà de la vériténeříkat ještě celou pravdu která je ještě horší

écrit: Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno.

envoler (s'): Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno., Slovo se ztratí, co je psáno, platí.

estomac: Ça lui est resté sur l'estomac.Leží mu to v žaludku. i přen.

gorge: Ça m'est resté dans la gorge.Uvízlo mi to v krku.

parole: Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno.

position: rester sur ses positionsstát za svým

rester: rester en cheminzůstat na půl cesty

rester: ne pas rester les bras croisésnestát se založenýma rukama

rester: Reste à savoir...Otázkou zůstává...

faim: rester sur sa faimnenajíst se dosyta, zůstat při chuti, přen. nepřijít si na své

rester: rester à faire qqchdlouze se věnovat čemu

rester: en rester à...qqch zůst(áv)at u čeho, při čem, držet se čeho