Hlavní obsah

reste [ʀεst]

Podstatné jméno mužské

 1. de qqch zbytek, zůstatek čeho předmětu nebo změřitelného množství
 2. le reste du temps jindy, po zbytek času
 3. de qqch zbytek čeho, to ostatní, de qqn ti ostatní
 4. de qqch zbývající část, zbytek čehofaire le restepostarat se o zbytek
 5. de reste dost, nazbytêtre en reste avec qqnbýt dlužen komu
 6. du reste ostatně, jinak
 7. de qqch ostatek, pozůstatek čeho
 8. restes zbytky jídla
 9. restes kniž.ostatky lidské, tělesné pozůstatky
 10. zbytek při dělení, rozdíl při odečítání
 11. de qqch trocha čehoavoir de beaux restesbýt (stále) pohledný, nést stopy (bývalé) krásy
 12. restes resty nedodělané věci

Vyskytuje se v

hluchý: rester sourd à qqchzůstat hluchý k čemu

hnutí: rester immobilezůstat bez hnutí

klobouk: rester couvertnechat (si) klobouk na hlavě

kontakt: rester en liaison étroitezůstat v úzkém kontaktu

ohlas: rester sans échonemít ohlas

ostatní: faire le restepostarat se o to ostatní

otevřený: rester bouche béezůstat stát s otevřenými ústy

paf: en rester babazůstat paf

pevně: rester inébranlable dans ses résolutionsstát si pevně za svými rozhodnutími

pozadu: rester à la traînezůst(áv)at pozadu

příležitost: jouir de son restevyužít poslední příležitosti ještě si něco užít

svobodný: rester fille zůstat svobodná

těsný: rester en rapports étroits avec qqnzůstat s kým v těsném kontaktu

údiv: rester étonné devant qqchstát v údivu před čím

vyznít: rester sans échovyznít naprázdno

vzdálenost: rester à distance respectueusezůst(áv)at v uctivé vzdálenosti

zbytek: faire le restepostarat se o zbytek

zbývat: Il ne nous reste pas trop de tempsNezbývá nám mnoho času.

zůstat: rester pour la nuitzůstat na noc

drát: en rester babamrkat na drát

duch: rester moderne, être toujours à la modejít s duchem doby

ležet: rester à qqn sur l'estomacležet komu v žaludku

mezi: Cela restera entre nous.Zůstane to mezi námi.

pusa: rester bouche béezůstat s otevřenou pusou

sloup: rester planté comme une bornestát jako solný sloup

solný: rester planté comme une bornestát jako solný sloup

stát: rester bouche béezůstat stát s otevřenými ústy

uctivý: rester à distance respectueusestát v uctivé vzdálenosti

vzadu: rester en arrièrezůst(áv)at vzadu

arrière: rester en arrièrezůst(áv)at pozadu

deviner: Vous devinez le reste.Ostatní si snadno domyslíte.

immobile: rester immobilezůstat bez hnutí

jour: vyřídit (resty), uvést do pořádku, aktualizovat comettre à jour qqch

liaison: rester en liaison étroitezůstat v úzkém kontaktu

reste: faire le restepostarat se o zbytek

soi: rester maître de soiovládnout se

traîne: rester à la traînezůst(áv)at pozadu, loudat se

clouer: přen. rester cloué sur placestát jako přibitý

déconfit: rester tout déconfitzůstat celý zaražený

en: rester en placezůstat na místě

rester: Restez là, jusqu'à ce que je revienne.Zůstaňte tady, dokud se nevrátím.

borne: rester planté comme une bornezůstat stát jako solný sloup

bûche: Il reste là comme une bûche.Stojí jako zařezaný.

carafe: rester en carafenehnout se z místa, zůstat viset

coi: en rester coizůstat nad tím (celý) paf

croisé: rester les bras croisészůstat se založenýma rukama

deçà: rester en deçà de la vériténeříkat ještě celou pravdu která je ještě horší

écrit: Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno.

envoler (s'): Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno., Slovo se ztratí, co je psáno, platí.

estomac: Ça lui est resté sur l'estomac.Leží mu to v žaludku. i přen.

gorge: Ça m'est resté dans la gorge.Uvízlo mi to v krku.

parole: Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno.

position: rester sur ses positionsstát za svým

faim: rester sur sa faimnenajíst se dosyta, zůstat při chuti, přen. nepřijít si na své