Hlavní obsah

reste [ʀεst]

Podstatné jméno mužské

 1. de qqch zbytek, zůstatek čeho předmětu nebo změřitelného množství
 2. le reste du temps jindy, po zbytek času
 3. de qqch zbytek čeho, to ostatní, de qqn ti ostatní
 4. de qqch zbývající část, zbytek čehofaire le restepostarat se o zbytek
 5. de reste dost, nazbytêtre en reste avec qqnbýt dlužen komu
 6. du reste ostatně, jinak
 7. de qqch ostatek, pozůstatek čeho
 8. restes zbytky jídla
 9. restes kniž.ostatky lidské, tělesné pozůstatky
 10. zbytek při dělení, rozdíl při odečítání
 11. de qqch trocha čehoavoir de beaux restesbýt (stále) pohledný, nést stopy (bývalé) krásy
 12. restes resty nedodělané věci

Vyskytuje se v

faim: rester sur sa faimnenajíst se dosyta, zůstat při chuti, přen. nepřijít si na své

rester: rester à faire qqchdlouze se věnovat čemu

rester: en rester à...qqch zůst(áv)at u čeho, při čem, držet se čeho

arrière: rester en arrièrezůst(áv)at pozadu

deviner: Vous devinez le reste.Ostatní si snadno domyslíte.

immobile: rester immobilezůstat bez hnutí

liaison: rester en liaison étroitezůstat v úzkém kontaktu

soi: rester maître de soiovládnout se

traîne: rester à la traînezůst(áv)at pozadu, loudat se

clouer: přen. rester cloué sur placestát jako přibitý

déconfit: rester tout déconfitzůstat celý zaražený

en: rester en placezůstat na místě

rester: Restez là, jusqu'à ce que je revienne.Zůstaňte tady, dokud se nevrátím.

rester: rester deboutzůstat vzhůru

rester: rester en arrièrezůstávat pozadu

borne: rester planté comme une bornezůstat stát jako solný sloup

bûche: Il reste là comme une bûche.Stojí jako zařezaný.

carafe: rester en carafenehnout se z místa, zůstat viset

coi: en rester coizůstat nad tím (celý) paf

croisé: rester les bras croisészůstat se založenýma rukama

deçà: rester en deçà de la vériténeříkat ještě celou pravdu která je ještě horší

écrit: Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno.

envoler (s'): Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno., Slovo se ztratí, co je psáno, platí.

estomac: Ça lui est resté sur l'estomac.Leží mu to v žaludku. i přen.

gorge: Ça m'est resté dans la gorge.Uvízlo mi to v krku.

parole: Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno.

position: rester sur ses positionsstát za svým

rester: rester en cheminzůstat na půl cesty

rester: ne pas rester les bras croisésnestát se založenýma rukama

rester: Reste à savoir...Otázkou zůstává...