Hlavní obsah

deviner [d(ə)vine]

Vyskytuje se v

chercher: chercher à devinersnažit se uhodnout

spočítat: deviner qqch très facilementpřen. snadno si co spočítat

deviner: Vous devinez le reste.Ostatní si snadno domyslíte.