Hlavní obsah

chercher [ʃεʀʃe]

Tranzitivní sloveso

  1. qqn/qqch hledat koho/co snažit se objevitchercher la sortiehledat východ
  2. se chercher hledat se svou identitu
  3. à faire qqch pokusit se, snažit se o co, hledět si čehochercher à comprendrepokoušet se pochopitchercher à devinersnažit se uhodnout
  4. v infinitivu, po slovesealler chercher qqn/qqchjít pro koho/co

Vyskytuje se v

chicane: chercher chicane à qqnvyhledávat spory s kým

femme: chercher une femmehledat si ženu

secours: aller chercher du secoursjít pro pomoc

distinguer: chercher à se distinguersnažit se vyniknout

aiguille: chercher une aiguille dans une botte de foinhledat jehlu v kupce sena

bête: chercher la petite bêtehledat hnidy vyhledávat nejmenší problémy

botte: chercher une aiguille dans une botte de foinhledat jehlu v kupce sena

heure: chercher midi à quatorze heureshledat obtíže, kde nejsou

midi: chercher midi à quatorze heureshledat komplikace tam, kde nejsou

pou: chercher des poux (dans la tête) à qqnsekýrovat koho, sedět, hledat hnidy na kom

quatorze: chercher midi à quatorze heureszbytečně hledat problémy

querelle: chercher querelle à qqnvyhledávat hádky s kým

hledat: chercher ses motshledat slova

opora: chercher l'appui de qqnhledat u koho oporu

pomoc: aller chercher du secoursjít pro pomoc

přijít: venir chercher qqn/qqchpřijít pro koho/co

spor: chercher chicane à qqnvyhledávat spory s kým

útočiště: chercher refugehledat útočiště

pro: aller chercher du painjít pro chleba

přijet: Je viendrai te chercher en voiture.Přijedu pro tebe autem.

komplikovat: chercher midi à quatorze heureszbytečně to komplikovat

problém: chercher midi à quatorze heureszbytečně hledat problémy

včerejší: chercher midi à quatorze heureshledat včerejší den

zbytečně: chercher midi à quatorze heureszbytečně hledat problémy/to komplikovat

chercher: aller chercher qqn/qqchjít pro koho/co