Hlavní obsah

se, si

Zájmeno

  1. (osoba jako původce i objekt děje) se, soi
  2. (totožný původce a cíl děje) sedenně se mýtse laver tous les jours
  3. (vyjádření vzájemnosti) se
  4. si (sám sobě) se
  5. (vyjádření trpného stavu) on, seTen dům se staví už pět let.On construit cette maison depuis cinq ans.
  6. (stav vznikající bez vůle) on, il
  7. se (jako stálá součást sloves) se

Vyskytuje se v

sebou: avec sois sebou

advokát: consulter un avocatporadit se s advokátem

nenávidět: se haïrnenávidět se sebe i s někým navzájem

ohlas: avoir un retentissementsetkat se s ohlasem

panenka: jouer à la poupéehrát si s panenkou

rvát se: se débattre contre les difficultés de la viervát se se životem

s, se: rentrer bredouillevrátit se s prázdnou

vrátit se: s'en retourner comme on est venuvrátit se s nepořízenou

zalíbení: se regarder avec complaisancedívat se na sebe se zalíbením

zbytečně: s'embarrasser d'un parapluiezbytečně s sebou tahat deštník

esemeskovat: s'envoyer des textos avec ses amisesemeskovat si s kamarády

oženit se: Il l'a épousée.Oženil se s ní.

hrát si: jouer avec le feuhrát si s ohněm

loučit se: quitter le mondeloučit se se světem

rozloučit se: quitter sa patrierozloučit se s domovem

zahrávat si: jouer avec le feuzahrávat si s ohněm

zatočit se: Tout a tourné autour de lui.Všechno se s ním zatočilo.

nést: mít za následek entraîner, provoquer, produire*nést s sebou