Hlavní obsah

nést

Nedokonavé sloveso

  1. (přenášet v ruce ap.) porternést v ruce kufrporter une valise à la main
  2. (přicházet s něčím) apporterCo nám neseš?Qu'est-ce tu nous apportes ?
  3. nést s sebou přen.(mít za následek) entraîner, provoquer, produire
  4. (držet v poloze) porter
  5. (unášet - o vodě ap.) porter, entraîner
  6. (snášet - utrpení ap.) supporter
  7. (přinášet užitek) porter, produire, rapporter
  8. (klást vejce) pondre
  9. (jméno, titul ap.) porter
  10. (vinu ap.) assumer, endossernést odpovědnost za coassumer la responsabilité de qqch

Vyskytuje se v

riziko: podstupovat/nést rizikocourir un risque

spoluvina: nést spoluvinu na čem na krádeži ap.être complice de qqch

stopa: nést stopy čehoporter les marques de qqch

užitek: nést užitekfructifier

nést se: nést se jako pávse pavaner

ovoce: nést/přinášet ovoceporter ses fruits

complice: nést spoluvinu na čem krádeži ap.être complice de qqch

reste: být (stále) pohledný, nést stopy (bývalé) krásyavoir de beaux restes

supporter: nést zodpovědnost/rizikasupporter une responsabilité/des risques

porter: nést svůj křížporter sa croix

nést: nést s seboumít za následek entraîner, provoquer, produire*