Hlavní obsah

dávat

Vyskytuje se v

pozor: dá(va)t pozor na cofaire attention à qqch

průběh: dá(va)t volný průběh čemu citům ap.donner libre cours à qqch

před, přede: dávat přednost komu před kýmpréférer qqn à qqn

pytel: dávat co do pytleensacher qqch, mettre qqch en sac

rozhřešení: dá(va)t rozhřešení hříšníkovidonner l'absolution à un pécheur

stranou: dá(va)t peníze stranou šetřitmettre de l'argent de côté

znamení: dávat (tajná) znamení komufaire à qqn des signes d'intelligence

dávat: Co dávají v kině?Qu'est-ce qu'on donne au cinéma ?

dávat si: dávat si do nosuse taper un bon repas

liška: Tam, kde dávají lišky dobrou noc.Au diable vert.

comprendre: dá(va)t na srozuměnou, ukázat oč jdefaire comprendre

garde: dá(va)t pozor, mít se na pozoruprendre garde, être sur ses gardes

petit-déjeuner: snídat, dávat si snídaniprendre son petit-déjeuner

prendre: dá(va)t si na časprendre son temps

réserve: dávat stranou, ukládat comettre qqch en réserve

sens: plně souhlasit s kým, dávat komu plně za pravduabonder dans le sens de qqn

temps: dávat si na čas, nespěchatprendre (tout) son temps

bouche-à-bouche: dávat utonulému umělé dýchánífaire le bouche-à-bouche à un noyé

suivre: Ten žák nedává pozor.Cet élève ne suit pas.

cours: dá(va)t volný průchod čemu citům ap.donner libre cours à qqch

mérinos: nechat to uležet, dá(va)t si na čashovor. laisser pisser le mérinos

œil: dávat pozor, bedlivě pozorovatouvrir l'œil, fam. ouvrir l'œil, et le bon

veiller: mít se na pozoru, dávat si pozorveiller au grain

bach: dá(va)t bachafaire gaffe, gaffer, faire belek