Hlavní obsah

dávat

Vyskytuje se v

bach: dá(va)t bachafaire gaffe, gaffer, faire belek

pozor: dá(va)t pozor na cofaire attention à qqch

pozor: dávat pozor ve školesuivre e maître/le professeur

pozor: dávat pozor na koho/cosurveiller qqn/qqch

průběh: dá(va)t volný průběh čemu citům ap.donner libre cours à qqch

před, přede: dávat přednost komu před kýmpréférer qqn à qqn

pytel: dávat co do pytleensacher qqch, mettre qqch en sac

rozhřešení: dá(va)t rozhřešení hříšníkovidonner l'absolution à un pécheur

stranou: dá(va)t peníze stranou šetřitmettre de l'argent de côté

znamení: dávat (tajná) znamení komufaire à qqn des signes d'intelligence

pozor: Dávej na sebe pozor.Prends bien soin de toi., Fais bien attention à toi.

dávat si: dávat si do nosuse taper un bon repas

liška: Tam, kde dávají lišky dobrou noc.Au diable vert.

pozor: dávat si pozor před otěhotněním, muž i ženaprendre des précautions

comprendre: faire comprendredá(va)t na srozuměnou, ukázat oč jde

garde: prendre garde, être sur ses gardesdá(va)t pozor, mít se na pozoru

petit-déjeuner: prendre son petit-déjeunersnídat, dávat si snídani

prendre: prendre son tempsdá(va)t si na čas

réserve: mettre qqch en réservedávat stranou, ukládat co

sens: abonder dans le sens de qqnplně souhlasit s kým, dávat komu plně za pravdu

temps: prendre (tout) son tempsdávat si na čas, nespěchat

bouche-à-bouche: faire le bouche-à-bouche à un noyédávat utonulému umělé dýchání

suivre: Cet élève ne suit pas.Ten žák nedává pozor.

cours: donner libre cours à qqchdá(va)t volný průchod čemu citům ap.

mérinos: hovor. laisser pisser le mérinosnechat to uležet, dá(va)t si na čas

œil: ouvrir l'œil, fam. ouvrir l'œil, et le bondávat pozor, bedlivě pozorovat

œil: avoir l'œil sur qqn/qqchmít koho/co na očích, dávat dobrý pozor na koho/co

veiller: veiller au grainmít se na pozoru, dávat si pozor