Hlavní obsah

brát

Nedokonavé sloveso

 1. (uchopovat) prendre, saisirbrát komu co z rukyprendre qqch des mains de qqn
 2. (někoho někam) prendre, emmener
 3. (chytat se) prendre
 4. (odnímat) co komu prendre, ôter qqch à qqn, retirer
 5. (krev ap.) prendre
 6. (pravidelně dostávat) prendrebrát hodinyprendre des leçons particulières
 7. (dostávat peníze) toucherKolik bereš měsíčně ?Tu touches combien par mois ?brát důchodtoucher une pension
 8. (lék ap.) co prendre qqch(drogy) se défoncer, se doper à qqch
 9. (chápat) prendre
 10. (přijímat) prendre
 11. (nosit někam) apporter
 12. (schody po třech) prendre
 13. (probírat ve škole) expliquer, apprendre
 14. (o rybách) mordre l'appât)
 15. hovor.(snášet) prendre
 16. (přebírat - povinnosti ap.) prendre
 17. hovor.(dojímat) emballer
 18. hovor.(souhlasit) être d'accordJá to beru.(Je suis) d'accord.

Vyskytuje se v

brát si: ber(te) sijez(te) Sers-toi !, Servez-vous !

paškál: vzít na paškál, brát na paškálkriticky se zaměřit

potaz: brát v potazprendre en considération

antikoncepce: brát antikoncepciprendre la pilule

důchod: brát důchodtoucher une pension

lék: předepsat/brát lékyprescrire/prendre des médicaments

odvaha: brát komu odvahudécourager qqn

ohled: muset brát ohled(y) na kohodevoir des égards à qqn

riziko: brát na sebe riziko riskovatprendre un risque

stránka: brát život z lepší stránkyprendre la vie du bon côté

úvaha: brát co v úvahuprendre en considération qqch, tenir compte de qqch

váha: brát co na lehkou váhuprendre qqch à la légère

vážně: brát koho/co vážněprendre qqn/qqch au sérieux

kde: Kde nic není, ani smrt nebere.Où il n'y a rien la mort perd ses droits.

lehký: brát co na lehkou váhuprendre qqch à la légère

servítek: nebrat si servítkyagir sans ménagement, ne pas mettre de gants, v řeči ne pas mâcher ses mots, parler sans ambages

tragicky: brát věc tragickyprendre une chose au tragique

appât: brát o ryběmordre à l'appât

compte: počítat s čím, brát co v úvahu, brát zřetel na co, přihlížet, hledět k čemutenir compte de qqch

considération: brát v úvahuprendre en considération

mordre: Berou?Ça mord ?

pilule: brát antikoncepciêtre sous pilule

tenir: brát v úvahu co, počítat s čímtenir compte de qqch

vivre: brát život lehce, nedělat si starostise laisser vivre

arguer: brát si co za záminku k čemuarguer de qqch pour faire qqch

crier: Křičí, jako by ho na nože bral.Il crie comme si on l'écorchait.

prendre: brát co na lehkou váhuprendre qqch à la légère

retirer: Beru vám slovo.Je vous retire la parole.

acte: skončeno a podepsáno závěr protokolu, bereme na vědomídont acte

bon: brát život z lepší stránkyprendre la vie du bon côté

mâcher: říkat (věci) bez obalu, nebrat si servítkyne pas mâcher ses mots

vite: brát to trapem, hnát tohovor. aller plus vite que les violons

brát: brát komu co z rukyprendre qqch des mains de qqn