Hlavní obsah

tenir [t(ə)niʀ]

Tranzitivní sloveso

 1. držet v ruce, dveře, postavení ap., mít v ruce kytici ap.se tenir le ventredržet se za břicho (bolestí)tenir qqn au courantinformovat (průběžně) koho
 2. zadržet zloděje, dech ap.
 3. Tiens !Tu máš!, Podívej (se)!, Na!
 4. qqch de qqn slyšet, dovědět se, mít co od koho zprávu ap.
 5. zab(í)rat, obsáhnout prostor ap.
 6. držet se na určitém místě ap., zaujímat, neopouštět určitý prostor
 7. tenir lieu de qqn nahrazovat, být na místě koho
 8. vykonávat úřad, svou roli ap., vést hotel, účetnictví ap., mít na starosti hotel, pokladnu ap.tenir compagnie à qqndělat společnost komutenir compte de qqchbrát v úvahu co, počítat s čím
 9. pour qqn/qqch mít, považovat za koho/co za blázna, za samozřejmé ap.
 10. qqch dodržet, zachovat co slib ap., dostát čemu slovu ap.
 11. à qqn/qqch stát o koho/co, lpět, zakládat si na kom/čem

Vyskytuje se v

lieu: de qqch nahradit co, být čímtenir lieu

tenir: de qqn nahrazovat, být na místě kohotenir lieu

tenu: qqch být vázán čím, à faire qqch muset, mít povinnost co udělatêtre tenu à

tenue: jízdní stabilita vozidlatenue de route

tien: tvoji rodiče, příbuzní, přáteléles tiens

cérémonie: slavnostní oblečení, společenský úbortenue de cérémonie

comptabilité: vést účetnictvítenir une comptabilité

compte: počítat s čím, brát co v úvahu, brát zřetel na co, přihlížet, hledět k čemutenir compte de qqch

conseil: mít poradu, radit setenir conseil

crachoir: nepustit nikoho ke slovutenir le crachoir

entre: držet co v prstechtenir qqch entre ses doigts

impeccable: dokonalé chovánítenue impeccable

journal: psát si deníktenir un journal

rigueur: předepsaný oblektenue de rigueur

soirée: večerní úbortenue de soirée

y: Už mi na tom nezáleží.Je n'y tiens plus.

dicter: nařizovat komu, jak se má chovatdicter à qqn la conduite qu'il doit tenir

écart: držet koho stranoutenir qqn à l'écart

avoir: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.

barre: mít vedení v rukou, být u vesla/kormidlatenir la barre, être à la barre

bourse: vést pokladnu, spravovat financetenir les cordons de la bourse

bride: držet koho/co na uzdětenir qqn/qqch en bride

coi: být ztichase tenir coi

compagnie: dělat společnost komutenir compagnie à qqn

corde: být ve výhodě, držet se napředtenir la corde

coulisse: zůst(áv)at v zákulisíse tenir dans la coulisse

croupetons (à): sedět na bobkuse tenir à croupetons

distance: zvládnout to až do koncetenir la distance

dragée: dělat komu drahoty, nechat se prosit od kohotenir la dragée haute à qqn

fil: mít v ruce všechny nitky nějaké záležitostitenir dans sa main les fils d'une affaire

langue: neumět držet jazyk za zubyne pas savoir tenir sa langue

pavé: něco znamenat, těšit se velké vážnosti ve společnostitenir le haut du pavé

poêle: držet otěže něčeho, řídit něcotenir la queue de la poêle

prodige: To je hotový zázrak.Cela tient du prodige.

promettre: sliby chybypromettre et tenir sont deux

quatre: sotva se držetse tenir à quatre

rampe: dobře se držet, mít tuhý kořínekhovor. tenir bon la rampe

superficie: zůstat jen na povrchu věcis'en tenir à la superficie des choses

vie: Jeho život visí (už jen) na vlásku.Sa vie ne tient plus qu'à un fil.

deník: psát si deníktenir un journal

dodržet: dodržet slovotenir sa parole

držet: držet koho na uzděmener qqn à la cravache, tenir qqn en bride

hledět: nehledě, nehledíc k čemusans tenir compte, abstraction faite de qqch

chování: ekon. chování trhutenue du marché

informovat: informovat koho průběžnětenir qqn au courant

kus: v jednom kusev celku, nepřetržitě d'un seul tenant, bez přestávky sans débrider

mlít: mlít pusoutenir le crachoir

napětí: držet koho v napětítenir qqn en haleine

nitka: viset na nitcene tenir qu'à un fil

ohled: bez ohledu na cosans acception, sans se soucier, sans tenir compte de qqch

polní: polní výstrojtenue de campagne

ruka: držet co v rucetenir qqch à la main

slavnostní: slavnostní oblečenítenue /habit de cérémonie

slovo: (do)držet slovotenir (sa) parole

společnost: dělat společnost komutenir compagnie à qqn

sváteční: sváteční oblečenítenue de cérémonie, habits du dimanche

šaty: večerní šatytenue de soirée, robe de soirée

tělo: držet (si) koho od tělatenir qqn à distance

účetnictví: vést účetnictvítenir une comptabilité

úvaha: brát co v úvahuprendre en considération qqch, tenir compte de qqch

vážnost: chovat ve vážnosti vážit si kohotenir qqn en estime

zášť: chovat zášť ke komu za cotenir rigueur à qqn de qqch

zkrátka: přen. držet koho zkrátkatenir qqn de court, serrer la vis à qqn

teplo: chovat koho/co v tepletenir qqn/qqch au chaud

vodítko: držet psa na vodítkutenir un chien en laisse

vzpřímeně: stát/sedět vzpřímeněse tenir/être assis droit

drahota: dělat komu drahotytenir la dragée haute à qqn

evidence: mít/vést koho/co v evidencitenir compte de qqn/qqch

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Il vaut mieux tenir que courir.

hrát: hrát první housletenir le premier violon

jazyk: držet jazyk za zubytenir sa langue

kolik: Ví, kolik uhodilo.Il sait à quoi s'en tenir.

mlátit: hovor. mlátit huboutenir le crachoir

muž: Slovo dělá muže.Il faut tenir (sa) parole.

odstavit: odstavit koho na vedlejší kolejtenir qqn à l'écart, reléguer qqn au second plan

pozadí: být/držet se v pozadíse tenir dans la coulisse

pozor: hovor. mít se na pozoruse tenir à carreau

pusa: dát si pozor na pusu před kým(re)tenir sa langue devant qqn

debout: (vy)držettenir debout

slib: Sliby (jsou) chyby.Promettre et tenir font deux.

stranou: držet se stranouse tenir à l'écart

šach: držet koho v šachutenir qqn en échec

udržovat: udržovat koho v napětítenir qqn en haleine

veslo: stát/být u veslatenir la barre, être à la barre

volant: sedět za volantemtenir le volant

vrabec: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras., Il vaut mieux tenir que courir.

vzít: vzít co za pravý/správný konectenir le bon bout de qqch

zapsat: hovor., expr. Zapiš si to za uši!Tiens-toi le pour dit !, Note-le sur tes tablettes !