Hlavní obsah

entre [ɑ̃tʀ]

Předložka

  1. mezi místněentre les mains de qqnv čích rukoulire entre les lignesčíst mezi řádkymettre qqch entre parenthèsesdát co do závorkytenir qqch entre ses doigtsdržet co v prstech
  2. entre autres mimo jiné, kromě jiného(soit dit) entre nousmezi námi

Vyskytuje se v

chair: entre cuir (peau) et chairpod kůží

ciel: entre ciel et terremezi nebem a zemí

dent: entre les dentsv zubech, mezi zuby

entre: entre autresmimo jiné, kromě jiného

entrée: entrée dans/àvstup, vstoupení do strany ap.

entrer: entrer enzačít, zahájit, vstoupit do

parenthèse: entre parenthèses, par parenthèsemimochodem

temps: entre tempszatím, mezitím

apprentissage: entrer en apprentissagejít do učení

concurrence: entrer en concurrence avec qqnkonkurovat komu, soutěžit s kým

corps: entrer dans l'eau jusqu'au milieu du corpsvejít do vody až po pás

débat: entrer dans le vif du débatjít rovnou k věci v diskusi

distinction: faire la distinction entre deux chosesrozlišit dvě věci

gouvernement: entrer au gouvernementvstoupit do vlády

indécis: demeurer indécis entre deux solutionsváhat mezi dvěma řešeními

mettre: mettre un mot entre guillemetsdát slovo do uvozovek

mœurs: entrer dans les mœursstát se zvykem

sujet: entrer dans le cœur du sujetpřejít k jádru věci

action: entrer en actionzasáhnout do činnosti

coller: Entre eux, ça ne colle pas.Mezi nimi to neklape.

confronter: confronter les témoins entre euxzkonfrontovat svědky mezi sebou

dictionnaire: entrée d'un dictionnaireheslo ve slovníku

ouvert: Entrez, c'est ouvert !Vstupte, je otevřeno!

sonner: Entrez sans sonner.Vstupte bez zvonění.

assis: être assis entre deux chaisessedět na dvou židlích

chaise: se trouver/être assis entre deux chaises, fam. être/avoir le cul entre deux chaisessedět na dvou židlích

couvent: entrer au couventvstoupit do kláštera

cul: avoir le cul entre deux chaisessedět (zadkem) na dvou židlích

danse: entrer dans la dansevložit se do věci

départ: faire le départ entre qqch et qqchrozlišovat mezi čím a čím

deux: entre deux feuxmezi dvěma ohni

doigt: filer entre les doigts de qqnproklouznout komu mezi prsty

fromage: entre la poire et le fromagepo dobrém jídle když začíná být uvolněná atmosféra

griffe: être entre les griffes de qqnbýt ve spárech koho

ligne: entrer en ligne de comptepřicházet v úvahu

loup: entre chien et loupza soumraku

mur: entre quatre mursmezi čtyřmi stěnami

nager: nager entre deux eauxsedět na dvou židlích

parenté: parenté entre deux languespříbuznost dvou jazyků

planche: être (cloué) entre quatre planchesbýt na prkně mrtvý

poire: entre la poire et le fromagepo dobrém jídle ve vhodnou chvíli

torchon: Entre eux, le torchon brûle.Mezi nimi to neklape.

autre: entre autresmezi jinými

transe: entrer en transerozčilit se

časový: distance /entre-temps časový interval

hádka: querelle entre époux/de ménagemanželská hádka

jiné: entre autreskromě jiného, mimo jiné, mezi jiným

léto: personne entre deux âgesosoba ve středních letech

mezi: entre autremezi jiným

mimo: entre autremimo jiné

období: entre-deux-guerres období mezi dvěma světovými válkami

onak: entre les deuxani tak ani onak

placený: entrée payanteplacený vstup

platnost: entrer en vigueurvstoupit v platnost

podrobnost: sans entrer dans le détailbez zabíhání do podrobností

přístup: avoir ses entrées chez qqn/dans la maison de qqnmít volný přístup ke komu

rodina: entrer dans une famillepřiženit/přivdat se do rodiny

rovnou: entrer dans le vif/le cœur du débatjít rovnou k věci v diskusi

řád: entrer en religion/dans les ordresvstoupit do řádu

spor: entrer en contestation avec qqndostat se s kým do sporu

stěna: entre quatre mursmezi čtyřmi stěnami

střední: personne entre deux âgesosoba ve středním věku

tým: match entre deux équipeszápas dvou týmů

vážka: être entre le zist et le zestbýt na vážkách

věc: entrer dans le vif du débatjít rovnou k věci v diskusi

vchod: entrée de serviceslužební vchod, vchod pro služebnictvo

vjezd: entrée d'une autoroutevjezd na dálnici

vláda: entrer au gouvernementvstoupit do vlády

volno: Entrez!Volno! vstupte

volný: entrée gratuite/librevstup volný

vstoupit: entrer au couventvstoupit do kláštera

vstup: entrée gratuitevstup volný/zdarma

vstupní: données (en entrée)výp. vstupní data

zákaz: entrée interditezákaz vstupu

závorka: mettre qqch entre parenthèsesdát co do závorky

boční: entrée latéraleboční vchod

dál: Entrez !Pojďte dál!

dovnitř: Entrez.Pojďte dovnitř.

hlavní: entrée/ligne principalehlavní vchod/trať

jiný: entre autresmezi jinými

jít: Entre !Pojď dál!

kromě: entre autrekromě jiného

než: Il a frappé à la porte avant d'entrer.Dříve než vstoupil, zaklepal.

prosím: Entrez !Prosím! vstupte

účinnost: entre en vigueurnabýt účinnosti

uvozovka: mettre une phrase entre guillemetsdát větu do uvozovek

v, ve: entrer en vigueurvstoupit v platnost

číst: lire entre les lignespřen. číst mezi řádky

děvče: soit dit entre nousmezi námi děvčaty

makový: mi-figue mi-raisin, moitié farine et moitié son, entre le zist et le zestani takový, ani makový

mlýnský: être entre le marteau et l'enclumebýt mezi dvěma mlýnskými kameny

nebe: entre ciel et terremezi nebem a zemí

proklouznout: glisser entre les doigts comme une anguilleproklouznout mezi prsty jako úhoř

promluvit: parler entre quatre yeuxpromluvit si mezi čtyřma očima

řádek: lire entre les lignesčíst mezi řádky

vyklovat: Les loups ne se mangent pas entre eux.Vrána vráně oči nevyklove.

vyrůst: Un mur s'est dressé entre eux.přen. Vyrostla mezi nimi zeď.