Hlavní obsah

loup [lu]

Vyskytuje se v

bergerie: enfermer le loup dans la bergerieudělat kozla zahradníkem

entre: entre chien et loupza soumraku

faim: avoir une faim de loupmít hlad jako vlk

faim: La faim fait sortir le loup du bois.Z lesů vlky žene hlad.

gueule: se jeter dans la gueule du loupvrhnout se do jámy lvové

sortir: La faim fait sortir le loup du bois.hlad vyhání vlky z lesů.

porybný: udělat z pytláka porybnéhoenfermer le loup dans la bergerie

hlad: mít hlad jako vlkavoir une faim de loup

my: My o vlku a vlk za humny.Quand on parle du loup, on en voit sa queue.

udělat: udělat kozla zahradníkemfaire d'un loup un berger

vlk: mít hlad jako vlkavoir une faim de loup

vyklovat: Vrána vráně oči nevyklove.Les loups ne se mangent pas entre eux.

zahradník: udělat kozla zahradníkemenfermer le loup dans la bergerie