Hlavní obsah

sujet [syʒεˌ εt]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

sujet: mauvais sujetmizera, rošťák

incollable: Il est incollable sur ce sujet.V tom ho nedostaneš.

ample: C'est un sujet très ample.To je velmi obšírné téma.

rétrécir: rétrécir un sujetvymezit téma

subjekt: sujet de droitpráv. právní subjekt

zavdat: donner prise/lieu/sujet à qqch, motiver qqchzavdat příčinu čemu

caution: sujet à cautionnezaručený, nejistý, pochybný